Číry UV odolný lak na kov OWATROL OXID VERNIS

OWATROL FLOOR VERNIS - Číry lak na kovové podlahy

OWATROL FLOOR VERNIS® je jednozložkový číry lak na kovové podlahy obohatený alkydovými živicami a modifikovaným polyuretánom pre väčšiu odolnosť. Používa sa na nové alebo zoxidované kovové podlahové konštrukcie, kde sa má zachovať prirodzený vzhľad kovového povrchu. OWATROL FLOOR VERNIS sa ľahko aplikuje a je odolný proti opotrebovaniu a mechanickému aj chemickému oderu.

OWATROL FLOOR VERNIS® je protišmykový a je umývateľný. Určený na vnútorné použitie.

Výdatnosť je 15 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Viac informácií
Reduced price! OWATROL FLOOR VERNIS - Číry lak na kovové podlahy
Kalkulátor spotreby
Skladom

Zľava AKCIA -10% 102,22 € Cena s DPH: 92,00 €

Číry lak na kovové podlahyOWATROLFLOOR VERNIS má tieto vlastnosti

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovZdobia, chránia atď.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovOdolnosť – Vynikajúca odolnosť proti opotrebovaniu, oderu a poškriabaniu.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovProtišmykový.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovVeľmi elastická štruktúra - nedochádza k odlupovaniu.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovUdržuje prirodzený vzhľad povrchu.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovUmývateľný.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovJednoduchá aplikácia.

Kde a na čo použiť číry lak na kovové podlahyOWATROLFLOOR VERNIS

Číry lakOWATROLFLOOR VERNIS®jeurčený na vnútorné použitie.

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovMožno použiť na nové alebo zoxidované povrchy.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovChodby, kancelárie, schodiská, podlahy atď.

Technické údaje prípravku FLOOR VERNIS

Klasifikácia: Rodina 1 – Trieda 4a (v súlade s klasifikáciami NBT 22-003 a NFT 36-005).
Vzhľad: satén
Farba: číra
Typ spojiva: alkydové živice s modifikovaným polyuretánom
Typ rozpúšťadla: lakový benzín
Viskozita: polokvapalná kvapalina
Merná hmotnosť pri 20°C: 0,945 ± 0,05
Obsah pevných látok: 58% ± 3
Bod vzplanutia: >60°C
Veľkosť balenia: 2.5l
Skladovateľnosť: minimálne 2 roky v originálnom neotvorenom balení.
Klasifikácia: Skupina 1 - Trieda 4a (podľa klasifikácie NBT 22-003 a NFT 36-005)
Doba schnutia pri 20 ° C a 50% relatívnej vlhkosti): na dotyk: 5 hodín, plné schnutie: 24 hodín, konečné vytvrdnutie: 3 týždne
VOC – obsah prchavých organických zlúčenín: Limitná hodnota pre tento výrobok (kat.A/E) podľa EÚ je: 400 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 400 g/l.
BEZPEČNOSŤ:
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.Opakované vystavenie môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte výpary. Nesmie sa dostať do očí, na koži alebo na odev. Nesmie sa dostať do očí, na koži alebo na odev. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Prázdnu nádobu alebo nepoužitý obal zlikvidujte v zbernom dvore alebo zlikvidujte doma do kontajnera, ktorý je na to určený v súlade s miestnymi predpismi.

Pomôcky na nanášanie prípravku FLOOR VERNIS

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovŠtetec
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovValček

Zásady správneho použitia prípravku FLOOR VERNIS

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovZakryte všetky plochy, ktoré nemajú byť natreté.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNenanášajte na priamom slnku alebo na horúce povrchy.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovAplikovať pri teplote +10 °C až +30 °C.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNeaplikujte na horúce povrchy.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovUistite sa, že je vnútorný priestor dobre vetraný.

Príprava povrchu pred použitím prípravku FLOOR VERNIS

Povrchy musia byť čisté, suché a zbavené oleja, mastnoty, špiny a iných povrchových nečistôt. Použite vhodný čistič v závislosti od podkladu a znečistenia daného povrchu, napr. Aceton na vyčistenie povrchu pred akýmkoľvek z nasledujúcich postupov prípravy. Odstráňte akékoľvek ostré hrany, aby sa lepšie vytvoril film na povrchu materiálu.

Železné kovy (nové alebo skorodované)

Odstráňte z povrchu všetky nečistoty (aj najmenšie veľkosti), hrdzu a ostatné cudzie telieska brúsením, tryskaním a/alebo iným mechanickým spôsobom. Odstráňte všetky zvyšky po brúsení pomocou vysávača, kompresora alebo pomocou oceľovej kefy. Ak je to nutné, použite handričku namočenú v rýchloschnúcom rozpúšťadle, napr. Aceton (nepoužívajte technický lieh), na odstránenie zvyšných nečistôt. Potom aplikujteOWATROLOIL® a nechajte zaschnúť.

Neželezné kovy (nové alebo oxidované)

Oxidovanýpovrch ošetríme vhodným abrazívom a/alebo čistiacim prostriedkom, ideálne bez rozpúšťadiel a kyselín. Pri hliníkových povrchoch je potrebné, aby abrazívny materiál bol konzistentný. Ak je to nutné, použite handričku namočenú v rýchloschnúcom rozpúšťadle, napr. Aceton (nepoužívajte technický lieh), na odstránenie zvyšných nečistôt a prachu. Nechajte vyschnúť. Potom aplikujteOWATROLOIL®a nechajte uschnúť.

Pozinkované/zinkové povrchy

V závislosti od stavu povrchu (nový alebo zvetraný) použite čistiaci prostriedok, ideálne bez rozpúšťadiel a kyselín alebo fosforečný roztok na vyčistenie povrchu, alebo povrch vyčistite pomocou vhodného rozpúšťadla, napr. Aceton (nepoužívajte technický lieh). Potom aplikujteOWATROLOIL® a nechajte uschnúť.

Poznámka:Podľa použitého procesu prípravy môže dôjsť k čiastočnému zafarbeniu povrchu.

Zhrdzavené povrchy (pre zachovanie vzhľadu hrdze):

Odstráňte všetky uvoľnené a odlupujúce sa časti hrdze za pomoci kefy alebo škrabky. Dôkladne odstráňte prach. Potom aplikujteOWATROLOIL® na nasýtenie povrchu a nechajte zaschnúť.

Staré nátery

Odstráňte všetky predchádzajúce nátery vhodným prostriedkom – otrieskaním, brúsením, mechanickým odstránením alebo chemickým odstraňovačom náteru pomocou produktu DSP 800® alebo prostriedkom DILUNET®, ktorý sa používa na obnovenie pôvodného stavu povrchu. V prípade potreby povrch vyčistite pomocou brúsenia vhodným abrazívom. Dôkladne utrite (odstráňte) prach. Potom aplikujteOWATROLOIL® na nasýtenie povrchu a nechajte zaschnúť.

Poznámka: Pokiaľ je povrch opláchnutý vodou, nechajte materiál dôkladne vyschnúť (24-72 hodín) a až potom použiteOWATROLOIL®.

Aplikácia prípravku FLOOR VERNIS

Neriediť. Pripravené na okamžité použitie. Pred a počas použitia dobre premiešajte. Aplikujte prvú vrstvu FLOOR VERNIS® a nechajte 24 hodín schnúť. Zaschnutý povrch obrúsiť brúsnym papierom s hrubosťou zrna 280 a dôkladne očistite od prachu. Naneste druhú vrstvu FLOOR VERNIS® a nechajte uschnúť.

Poznámka:Pridaním produktuOWATROLOIL® do FLOOR VERNIS® sa uľahčí nanášanie a FLOOR VERNIS® poskytne ešte väčšiu flexibilitu, čo ďalej znižuje riziko odlupovania a praskania.

Spôsob čistenia povrchu pri použití prípravku FLOOR VERNIS

Povrch čistite pravidelne metličkou alebo vysávačom. Minimálne 3 týždne po aplikácii FLOOR VERNIS®nepoužívajte agresívne chemické čističe, ktoré odstraňujú mastnotu alebo akýkoľvek iný druh nečistôt, ktorý sa nahromadil na povrchu.

Údržba povrchu pri použití prípravku FLOOR VERNIS

FLOOR VERNIS® v dobrom stave

Povrch obrúsiť brúsnym papierom s hrubosťou 280 a dôkladne očistiť od prachu. Aplikujte prvú vrstvu FLOOR VERNIS® s pridaním 25%OWATROLOIL®. Nechajte uschnúť 24-48 hodín. Naneste druhú vrstvu FLOOR VERNIS® a nechajte uschnúť.

FLOOR VERNIS® v zlom stave

Pozri . „Staršie upravené plochy“ v časti „Príprava povrchu“. Použite FLOOR VERNIS® podľa pokynov v časti "Aplikácie".

Výdatnosť prostriedku FLOOR VERNIS

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNa jednu vrstvu: 15m2/l.

Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Čistenie prípravku FLOOR VERNIS po jeho použití

Očistiť všetky nezaschnuté pomôcky a vybavenie v lakovom benzíne. Pokiaľ zaschnú, použitý odstraňovač starých náterov.

Skladovanie prípravku FLOOR VERNIS

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovChráňte pred mrazom a vysokými teplotami.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNespotrebovaný obsah FLOOR VERNIS®skladujte v tesnom a uzavretom originálnom balení.

Pri použití prípravku FLOOR VERNIS, dodržujte bezpečnostné odporúčania

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovLiek uchovávajte mimo dosahu detí.

Typ farby lak
Farba transparentné
(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovedi)
(Nepovinné)
Odoslať dotaz

Napísať recenziu

OWATROL FLOOR VERNIS - Číry lak na kovové podlahy

OWATROL FLOOR VERNIS - Číry lak na kovové podlahy

OWATROL FLOOR VERNIS® je jednozložkový číry lak na kovové podlahy obohatený alkydovými živicami a modifikovaným polyuretánom pre väčšiu odolnosť. Používa sa na nové alebo zoxidované kovové podlahové konštrukcie, kde sa má zachovať prirodzený vzhľad kovového povrchu. OWATROL FLOOR VERNIS sa ľahko aplikuje a je odolný proti opotrebovaniu a mechanickému aj chemickému oderu.

OWATROL FLOOR VERNIS® je protišmykový a je umývateľný. Určený na vnútorné použitie.

Výdatnosť je 15 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Napísať recenziu