Náter na drevo na vodnej báze OWATROL AQUADECKS

OWATROL AQUADECKS - náter na vodnej báze s UV ochranou

OWATROL AQUADECKS® je penetračný a priľnavý finálny náter na drevo s UV ochranou, ktorý poskytuje pružnú, dlhotrvajúcu bohatú matnú farbu pre všetky typy dreva, vrátane tvrdých exotických drevín.

OWATROL AQUADECKS® vsakuje, preniká do dreva a stabilizuje ho za účelom zníženia vzniku prasklín, deformácií a iných poškodení spôsobených vlhkosti a slnkom. Obsahuje vysoko kvalitné transoxide pigmenty pohlcujúce UV žiarenie.

OWATROL AQUADECKS® je vhodný na použitie na všetky druhy dreva:

- Mäkké drevo - (vrátane tlakovo aj tepelne ošetreného dreva), smrek, smrekovec, borovica, céder...

- Tvrdé drevo – teak, iroko, bangkirai, massaranduba, dub, gaštan...

Výdatnosť prostriedku pri prvom nátere je 5 m 2 /1 liter v 2 vrstvách. Údržba povrchu 10-12m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Viac informácií
Dopredaj OWATROL AQUADECKS - náter na vodnej báze s UV ochranou
Kalkulátor spotreby
Skladom

Zľava AKCIA -25% 35,33 € Cena s DPH: 26,50 €

OWATROLAQUADECKS je penetračný a priľnavý finálny náter na drevo

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaBohatá matná farba vhodná na všetky typy dreva.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaPoskytuje UV ochranu.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaVsakuje a preniká do dreva a stabilizuje ho.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaZnižuje vznik prasklín a iných deformácií spôsobených vlhkosťou a slnkom.

Náter na drevoOWATROLAQUADECKS má tieto vlastnosti

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaVsakuje, preniká a stabilizuje drevo za účelom zníženia škôd spôsobených vlhkosti a slnkom.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaMôže sa aplikovať na nové alebo zvetrané drevo.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaPoskytuje matný vzhľad zvýrazňujúci krásu dreva.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaObsahuje vysoko kvalitné transoxide pigmenty pohlcujúce UV žiarenie.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaZaisťuje dlhotrvajúci finálny náter.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaMá slabý zápach a rýchlo zasychá.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaJednoducho sa nanáša a čisti mydlom a vodou.

Produkt AQUADECKS je vhodný na tieto druhy dreva

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaVhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNa tvrdé drevá: ipe, ironwood, mahagónové a teakové drevo atď.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNa mäkké drevá: borovica, smrekovec, céder, smrek atď.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNa termicky upravené aj tlakovo impregnované drevá.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaPre vodorovné aj zvislé povrchy ako sú podlahy, obloženie, ploty a nábytok.

Technické údaje prípravku AQUADECKS

Vzhľad: Matný
Typ spojiva: Akryl-alkydové
Typ riedidla: Voda
Merná hmotnosť: 1.01 ± 0.05
Forma: Kvapalina
Obsah neprchavých látok: 11% ± 2
Bod vzplanutia: Nezaradený medzi horľaviny
Skladovateľnosť: min. 1 rok v originálnom neotvorenom balení
Veľkosť balenia: 1l, 2.5l, 5l
Odtiene: Honey, Teak, Grafitovo šedá, Starošedá, Padouk, Ebony
Doba schnutia: 4 hodiny v závislosti na teplote a vlhkosti. Pre terasy až do 48 hodín v závislosti od počasia
VOC: Limitná hodnota pre tento výrobok (kat.A/f) podľa EU je: 130g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 47 g/l.
BEZPEČNOSŤ:
Obsahuje 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE (IPBC). Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H)-ONE. Môže vyvolať alergickú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte výpary prachu. Nesmie sa dostať do očí, na koži alebo na odev. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Prázdnu nádobu alebo nepoužitý obal zlikvidujte v zbernom dvore alebo zlikvidujte doma do kontajnera, ktorý je na to určený v súlade s miestnymi predpismi.

Spôsob prípravy povrchu pri natieraní dreva prípravkom AQUADECKS

Povrchy musia byť úplne čisté, suché a zbavené nečistôt, mastnôt, špiny, plesní a predchádzajúcich náterov. Plesne ošetriť roztokom 50/50 bielidlo/voda. Vydrhnúť povrch a nechať pôsobiť 10-15 minút a dôkladne opláchnuť. Po odstránení a očistení povrchu nechať drevo 2-3 dni vyschnúť alebo pokiaľ drevo pred aplikáciou finálneho náteru nedosiahne vlhkosti s obsahom 18% alebo menej. AQUADECKS® sa môže aplikovať iba na palice alebo zvetrané drevo alebo už skôr ošetrené náterom AQUADECKS®. Všetky ostatné nátery MUSIA byt úplne odstránené. V prípade nutnosti obrúsiť povrch po odstránení náterov a očistení dreva (brúsny papier zrno 80).

Nové drevené povrchy

Nové drevo má povrch (veľký obsah vody a vlastných prírodných látok), ktorý zabraňuje penetrácii a priľnutiu akéhokoľvek finálneho náteru. Tento povrch by mal byť pred aplikáciu odstránený, aby bol zaistený účinok finálneho náteru. Ošetriť povrch čističom AQUANETT® a neutralizovať a pripraviť povrch prípravkom NET-TROL®, prípadne obrúsiť povrch brúsnym papierom o hrubosti 80. Odstrániť všetky voľné drevené častice. Otestovať absorpčné vlastnosti dreva postriekaním povrchu vodou. Pokiaľ sa voda rýchlo vsiakne, povrch je pripravený na finálny náter.

Neošetrené zvetrané drevo

Neošetrené drevené povrchy, ktoré zvetrávali dlhšie ako 6 mesiacov by mali byť dôkladne očistené neriedeným prípravkom NET-TROL®, aby boli odstránené všetky voľné drevené vlákna, špina a ostatné povrchové nečistoty.

Už ošetrené povrchy (olejom)

Všetky oleje a impregnačné nátery musia byť úplne a dôkladne odstránené čističom AQUANETT® a takto očistený povrch neutralizovať prípravkom NET-TROL® pred aplikáciou finálneho náteru AQUADECKS®.

Už ošetrené povrchy (farbou, moridlom, lakom, impregnáciou proti vode atď.)

Všetky predchádzajúce nátery musia byť úplne a dôkladne odstránené odstraňovačom náterov DILUNETT® a takto očistený povrch neutralizovať prípravkom NET-TROL® pred aplikáciou finálneho náteru AQUADECKS®.

Iné finálne nátery, napr. dvojzložkové, epoxidové živice, uretány atď.)

Tento druh náterov odstráňte pomocou odstraňovača DSP 800.

Poznámka:Tvrdé drevá vrátane exotických tvrdých drevín bohatých na taníny napr. céder, douglaska tisolista, teak, ipe atď. môžu po použití prípravkov AQUANETT® a DILUNETT® stmavnúť. Neutralizácia prípravkom NET-TROL® drevo opäť zosvetlí a vráti drevu jeho prirodzený vzhľad.

Bambusové povrchy

Pre normálne bambusové povrchy, tj prírodný bambus, ktorý nebol tepelne upravený, by ste mali použiť na odstránenie predchádzajúceho oleja produkt AQUANETT® (tentokrát bez neutralizácie produktom NET-TROL®).

Pokiaľ bol bambus tepelne spracovaný, potom sa tým zmení celulózová štruktúra bambusu ako takého, odporúčame vykonať najskôr test na malej vzorke s produktom AQUANETT®, pretože by mohol bambus stmavnúť. Pokiaľ bambus vďaka prostriedku AQUANETT® stmavne, mal by byť použitý následne NET-TROL®, ktorý drevo zosvetlí. V oboch prípadoch musí byť bambus VEĽMI dobre opláchnutý čerstvou čistou vodou. Pokiaľ sa jedná o hladký tepelne ošetrený bambusový povrch, môže byť povrch len prebrúsený (brusivo so zrnitosťou 60 alebo 80).

Pomôcky na nanášanie prípravku AQUADECKS

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaŠtetec: vysoko kvalitné synteticky štetec.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaValček: synteticky tkaný povrch.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNástrek: 35-65 barov (507-942 psi); HVLP 25-50 barov (362-725 psi); nízky tlak 0.55-0.70 barov (8-10 psi).

Zásady správneho použitia prípravku AQUADECKS

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNáter je pripravený na použitie, neriediť.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaDôkladne premiešať pred a pravidelne počas nanášania.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaPre jednotnosť odtieňa náteru zmiešať celý obsah všetkých balení ktoré majú byť nanesené na akúkoľvek natieranú plochu.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaZakrytý všetko, čo nemá byť natreté, vrátane rastlín a kríkov.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaAplikovať pri teplote +10 až +30 °C.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNenanášať v prípade, že sa v priebehu nasledujúcich 12 hodín očakáva studené alebo vlhké počasie.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaVždy natierať celú dĺžku podlahovej dosky alebo vodorovného obloženia až do logického konca, ako je okno, dverný rám alebo koniec podlahovej dosky.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaZvislé obloženie by malo byť natierané zhora nadol.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNikdy neukončovať nanášanie uprostred dosky alebo steny.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNikdy nenanášať na priamom slnku alebo na horúce povrchy.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaJednotlivé nátery nesmú medzi aplikáciami zaschnúť - aplikovať náter AQUADECKS® systémom „mokry na mokry“ (viď Aplikácia).
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaPo nanesení nástrekom vždy pretrieť celú plochu štetcom alebo valčekom na zlepšenie penetrácie a jednotnosti odtieňa.

Spôsoby správnej aplikácie prípravku AQUADECKS

Na riadne pripravený povrch naneste dve výdatné základné vrstvy finálneho náteru AQUADECKS® systémom „mokrý na mokrý“ – tzn. naneste prvú výdatnejšiu vrstvu náteru AQUADECKS® a nechajte ju vsakovať do dreva. Akonáhle zmizne vlhký vzhľad prvej vrstvy náteru a prvá vrstva sa vsiakne do dreva (obvykle do 15-20 minút), naneste druhú vrstvu náteru a nechajte ju znova vsakovať do dreva. Pórovité a viac savé povrchy môžu vyžadovať aj ďalšiu vrstvu náteru, ktorú je nutné aplikovať pred zaschnutím predchádzajúcej vrstvy, max. 15-20 minút po aplikácii. Povrch je riadne a správne nasýtený až vo chvíli, keď už ďalej nie je schopný pojať ďalší náter. V tomto prípade prípadné vlhké miesta s prebytkami náteru rozotrite do max. 20 minút od nanesenia poslednej vrstvy náteru, aby AQUADECKS® nezanechal na povrchu lesklé miesta, poprípade tieto miesta zotrite savým materiálom. Obzvlášť dbajte na to, aby sa jednotlivé vrstvy náteru AQUADECKS®, nestali suché na dotyk alebo úplne nezaschli medzi jednotlivými vrstvami náteru! Účinná ochrana finálneho náteru AQUADECKS® je vpenetrovaná do dreva, nezostáva na jeho povrchu, preto nevytvárajte na povrchu film, ktorý ovplyvní účinok ochranného náteru a môže zapríčiniť jeho lúpanie.

Výdatnosť prostriedku AQUADECKS

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaPrvotný náter: 5 m2v 2 vrstvách.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaÚdržba: 10-12 m2/l.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaSkutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Údržba náteru prípravkom AQUADECKS

Všeobecné pokyny

Údržba nastáva v momente, keď ošetrené drevo má šedý zvetraný vzhľad alebo je značne vyblednuté. Pred aplikáciou udržiavacieho náteru AQUADECKS® očistiť celý povrch, vrátane značne vyblednutých alebo zvetraných oblastí, ktoré zošedli, a to pomocou neriedeného čističa NET-TROL® Povrchy vystavené silnému slnečnému žiareniu, vplyvu počasia či chodeniu sa opotrebujú rýchlejšie ako iné miesta. V týchto prípadoch očistiť zasiahnuté miesta neriedeným čističom NET-TROL® a aplikovať znovu náter AQUADECKS® podľa vyššie spomínaných pokynov v sekcii „Aplikácia“, ktorý sa zmieša s miestami, ktoré majú stále dobrú farbu. Veľmi pórovité a silne zvetrané povrchy môžu vyžadovať druh , tá by sa mala aplikovať podľa inštrukcií viď vyššie zmienené sekcie „Aplikácie“. Miesta majúce stále dobrú farbu nevyžadujú opätovné ošetrenie.

Podlahy a iné vodorovné povrchy

Väčšina podláh a vodorovných povrchov nevyžadujú opakované každoročné ošetrenie. Jedna aplikácia náteru AQUADECKS® každý druhý rok bude dostatočná na oživenie prírodnej krásy povrchu a na zaistenie ochrany. Čistenie pomocou čističa NET-TROL® raz za rok medzi jednotlivými ošetreniami za účelom odstránenia špiny a nečistôt, obnoví prírodný vzhľad dreva. Pre všeobecné znovu ošetrení nasledovať pokyny v sekciách "Príprava povrchu" a "Aplikácie".

Obloženie a iné zvislé povrchy

Obloženie a iné zvislé povrchy nevyžadujú každoročnú údržbu. Keď náter AQUADECKS® nesie známky opotrebenia alebo zvetrania (šedne), potom je udržiavacia aplikácia potrebná. Očistiť povrch pomocou neriedeného čističa NET-TROL® a znovu ošetriť pomocou jedinej aplikácie náteru AQUADECKS® podľa pokynu vo vyššie uvedenej sekcii „Aplikácie“, aby sa nahradil materiál, ktorý zvetral.

Spôsob očistenia náteru AQUADECKS z povrchu

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaMydlom a vodou.

Ako správne skladovať prípravok AQUADECKS

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaChrániť pred mrazom a vysokými teplotami.

Pri prevádzaní náteru na drevo prípravkom AQUADECKS, dbajte na bezpečnostné odporúčania

 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaUchovať mimo dosahu detí.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaNevdychovať výpary.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaVyhnúť sa kontaktu s kožou a očami.
 • OWATROL AQUADECKS pro údržbu a ošetření dřevaV prípade prehltnutia, nevyvolávať zvracanie: okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať etiketu výrobku.
 • OWATROL AQUADECKSViac informácií nájdete v bezpečnostných listoch v sekcii „Na stiahnutie

owatrol aquadecksowatrol aquadecks

Typ farby farba
(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovedi)
(Nepovinné)
Odoslať dotaz
Hodnotenie 
01.02.2022

Potom, čo mi bolo odporučené použiť Aquadecks na moju novú, 5 mesiacov starú terasu, som ju vyčistil prípravkom Net-Trol ao niekoľko dní neskôr som ešte len na ňu naniesol Aquadecks Teak. Najlepší výsledok náteru sa mi podarilo dosiahnuť veľkou guľatou štetkou, valček zanechával bublinky a navyše to šlo štetkou aj rýchlo. Nedá sa inak, než odporučiť každému, kto dáva prednosť kvalitným produktom.

Hodnotenie 
01.02.2022

Objednal som si náter v medovej farbe na obloženie novej prístavby. Vyzerá skvele a skutočne dobre preniká do dreva a dodáva mu hladký, bohatý vzhľad. Prekvapilo ma, že po jednom alebo dvoch dňoch, keď úplne vyschne, vyzerá ešte lepšie. Krytie je vynikajúce a je možné ho kúpiť menej, než je uvedené na produktovom liste. Vyskúšal som aj iné známe značky a Owatrol sa zdá byť oveľa lepší ako v kvalite povrchovej úpravy, tak v penetrácii dreva. Veľmi dobrý pomer ceny a kvality. Oceňujem naozaj ústretový a nápomocný personál eshopu. Vrelo odporúčam.

Hodnotenie 
01.02.2022

Grafitovo šedú farbu používam od minulého roka. Je to perfektná farba a má jednoduché použitie, dobre vsakuje, preniká hlboko do dreva a stabilizuje ho, navyše má UV ochranu, drevo tak nemení farbu. Môže sa aplikovať na nové alebo aj zvetralé drevo, takže všetky drevené prvky postupne renovujem a dávam do moderného šedého odtieňa, ktorý si vybrala manželka. Určite AQUADECKS a ostatné produkty Owatrol odporúčam, už som ich pár odskúšal, všetko s výbornými výsledkami.

Hodnotenie 
01.02.2022

Neuveriteľne jednoduchá aplikácia výrobku. Použil som na náter záhradného nábytku v odtieni Teak, AQUADECKS kryje skvele, ide o bohatú matnú farbu, je vhodná pre všetky typy dreva a má menšiu spotrebu ako sa udáva. Rád tento výrobok odporučím každému, kto chce dobrý, ľahko použiteľný výrobok na povrchovú úpravu dreva.

Hodnotenie 
27.04.2020

Použil som tento penetračný náter na finálnu úpravu renovovaného nábytku. Vďaka veľmi dobrej priľnavosti a bohatej matnej farby má nábytok nový, estetický vzhľad. Som veľmi spokojný aj s výberom odtieňa.

Hodnotenie 
06.04.2017

Na drevené lavičky v parku sme aplikovali penetračný a finálny náter Aquadecks od firmy Owatrol. Práca s týmto ekologickým prostriedkom na vodnej báze bola jednoduchá a spoliehame sa na UV ochranu. Odporúčame.

Napíšte svoju recenziu

Napísať recenziu

OWATROL AQUADECKS - náter na vodnej báze s UV ochranou

OWATROL AQUADECKS - náter na vodnej báze s UV ochranou

OWATROL AQUADECKS® je penetračný a priľnavý finálny náter na drevo s UV ochranou, ktorý poskytuje pružnú, dlhotrvajúcu bohatú matnú farbu pre všetky typy dreva, vrátane tvrdých exotických drevín.

OWATROL AQUADECKS® vsakuje, preniká do dreva a stabilizuje ho za účelom zníženia vzniku prasklín, deformácií a iných poškodení spôsobených vlhkosti a slnkom. Obsahuje vysoko kvalitné transoxide pigmenty pohlcujúce UV žiarenie.

OWATROL AQUADECKS® je vhodný na použitie na všetky druhy dreva:

- Mäkké drevo - (vrátane tlakovo aj tepelne ošetreného dreva), smrek, smrekovec, borovica, céder...

- Tvrdé drevo – teak, iroko, bangkirai, massaranduba, dub, gaštan...

Výdatnosť prostriedku pri prvom nátere je 5 m 2 /1 liter v 2 vrstvách. Údržba povrchu 10-12m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Napísať recenziu