Oživenie farby autoplastov

Povrch vyblednutých a zašlých plastových automobilových častí bol odmastený a vyčistený prostriedkom Owatrol NET-TROL® , ktorý pripraví povrch pre lepšie preniknutie penetrujúceho oleja - impregnácia. Na zvýraznenie a oživenie pôvodnej farby zašlých plastových častí bol povrch ošetrený hlboko penetrujúcim olejom Owatrol POLYTROL® , ktorý preniká do najmenších póru ošetreného povrchu.