Finálna farba na drevo OWATROL SOLID COLOR STAIN

OWATROL SOLID COLOR STAIN - finálna farba na drevo

OWATROL SOLID COLOR STAIN® je obohatený prípravkom OWATROL EB® vďaka ktorému poskytne neprekonateľnú priľnavosť na zvislých a vodorovných vonkajších podkladoch, kde ostatné výrobky nakoniec zlyhajú alebo budú vyžadovať rozsiahlu prípravu a základný náter.

Výber z 9 farebných odtieňov.

OWATROL SOLID COLOR STAIN® je vhodný na použitie na všetky druhy dreva:

- Mäkké drevo - (vrátane tlakovo aj tepelne ošetreného dreva), smrek, smrekovec, borovica, céder...

- Tvrdé drevo – teak, iroko, bangkirai, massaranduba, dub, gaštan...

Výdatnosť prostriedku je 8-10 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Viac informácií
Dopredaj OWATROL SOLID COLOR STAIN - Finálna farba na drevo
Kalkulátor spotreby
This product is no longer in stock

Zľava AKCIA -25% 33,88 € Cena s DPH: 25,41 €

Finálna farba na drevoOWATROLSOLID COLOR STAIN má tieto vlastnosti

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoSkvelé priľnutie a pružnosť filmu.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoTerasové povrchy môžu byť vysoko namáhané
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPerfektná voľba pre dlhotrvajúcu krásu obloženia.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoChráni pred poškodením vlhkosťou.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoZáruka proti olupovaniu alebo tvoreniu pľuzgierov (viď obmedzené podrobnosti záruky).
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoDostupný v širokej škále farieb + 3 bázy na tónovanie.

Kde a na čo použiť finálnu farbu na drevo SOLID COLOR STAiN

Finálna farba na drevoOWATROLSOLID COLOR STAIN jeurčený na vonkajšie použitie.

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNové alebo zvetrané vonkajšie drevo.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoMäkké drevo, tvrdé drevo, tropické a termicky upravené drevo.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoUž natreté vonkajšie povrchy.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoObloženie (nové alebo zvetrané vrátane neošetreného masívu, vláknitocementové dosky so základovým náterom alebo s finálnym náterom a preglejky).
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoTerasy, móla a iné vodorovné povrchy vrátane termicky upraveného dreva, céder, červené drevo, tvrdé drevá.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPloty a ďalšie zvislé povrchy.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoDosky a vonkajší drevený nábytok.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoZvetrané zvislé murivo vrátane štuku, natretého bloku, EIFS (vonkajší zatepľovací systém), atď.

Technické údaje prípravku SOLID COLOR STAIN

Vzhľad: matný
Typ spojiva: alkydová, akrylová zmes
Typ rozpúšťadla: voda
Horľavina: nerelevantné
Bod vzplanutia: > 82°C
Skladovateľnosť: minimálne 1 rok v originálnom neotvorenom balení
Veľkosť balenia: 1l
Farba: dostupný v už namiešaných farbách (viď vzorkovník farieb) av 3 tónovacích základoch
Aplikácia ďalšej vrstvy: po 3-4 hodinách v závislosti na teplote a vlhkosti
Na použitie (sedenie alebo chodenie): po 24-48 hodinách v závislosti od teploty a vlhkosti
VOC - Obsah prchavých organických zlúčenín:
Limitná hodnota pre tento výrobok (kat.A/e) podľa EU je: 130 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 129 g/l
BEZPEČNOSŤ:
Obsahuje 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE (IPBC). Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H)-ONE. Môže vyvolať alergickú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte výpary. Nesmie sa dostať do očí, na koži alebo na odev. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Prázdnu nádobu alebo nepoužitý obal zlikvidujte v zbernom dvore alebo zlikvidujte doma do kontajnera, ktorý je na to určený v súlade s miestnymi predpismi.

Pomôcky na nanášanie prípravku SOLID COLOR STAIN

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoŠtetec: Vysoko kvalitný syntetický moridlový štetec.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoValček: tesný pletený syntetický povlak
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoStriekacia pištoľ (.017-.021 špička pri 1800-2000 psy (124-138 barov))

Zásady správneho použitia prípravku SOLID COLOR STAIN

Pred začatím práce otestovať penetráciu a savosť ľahkým postriekaním vody na drevo. Pokiaľ sa voda rýchlo vsakuje, povrch je zbavený nečistôt a pripravený na morenie. Pokiaľ je voda odpudzovaná, musí byť vykonaná dôkladná príprava rovnako ako u nového dreva.

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPre zistenie finálnej farby otestovať pred začiatkom aplikácie vybranú farbu na malej ploche a nechať uschnúť.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoKúpiť dostatočné množstvo výrobkov a zmiešať ich dohromady pred začiatkom aplikácie, aby nedošlo k farebným odlišnostiam.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNEPOUŽÍVAŤ TÓNOVACIE BÁZY NENATÓNOVANÉ
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoZakryť všetko, čo nemá byť natreté, vrátane rastlín a kríkov.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNanášať pri teplote 10 °C-30 °C. Nenanášať na priamom slnku a na horúce povrchy.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNenanášať v prípade, že sa počas 24 hodín predpokladá studené a/alebo vlhké počasie.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoDôkladne výrobky miešať pred a počas použitia. Neriediť.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoVždy pracovať na celej dĺžke palubovky alebo vodorovného obloženia až do logického konca, ako je okno alebo dverný rám.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNikdy neprerušovať aplikáciu uprostred plochy.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoZvislé obloženie má byť natierané od zhora nadol.

Príprava povrchu pred použitím farby na drevo SOLID COLOR STAIN

Nové drevené povrchy

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPovrchy musia byť úplne čisté, suché a zbavené nečistôt, mastnôt, špiny a plesní.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPo očistení nechať drevo vyschnúť 48 hodín, alebo pokiaľ drevo nedosiahne pred aplikáciou finálneho náteru vlhkosti s obsahom 19% alebo menej.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNové drevo má tvrdý lesklý povrch, ktorý zabraňuje maximálnej penetrácii, toto spoločne s obsiahnutou vlhkosťou v surovom dreve zabraňuje priľnutiu akéhokoľvek náteru. Najprv aplikovať vrstvu SEASONITE® a nechať drevo zvetrať po dobu min. 6 mesiacov. Po 6 mesiacoch aplikovať SOLID COLOR STAIN.

Zvetrané drevené povrchy

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNenatreté drevené povrchy, ktoré zvetrávali dlhšie ako 6 mesiacov, vyžadujú pred aplikáciou finálneho náteru dôkladne očistenie. Použiť NET-TROL®*(podľa pokynov na štítku) pomocou tlakového rozprašovača alebo tvrdej kefy na odstránenie voľných vlákien, špiny a ďalších povrchových nečistôt. V prípade potreby obrúsiť povrch (brúsny papier zrno 100).
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPovrchy musia byť zbavené nečistôt, mastnôt, špiny a plesní a predchádzajúcich náterov.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPo očistení nechať drevo uschnúť po dobu 48 hodín, alebo pokiaľ drevo nedosiahne pred aplikáciou finálneho náteru vlhkosti s obsahom 19% alebo menej.

Už ošetrené povrchy

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoObrúsiť alebo oškrabať všetok oprýskaný a odlupujúci sa finálny náter. V prípade potreby odstrániť pomocou DILUNETT®* a neutralizovať pomocou NET-TROL®*
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPovrchy musia byť zbavené nečistôt, mastnôt, špiny a plesní a predchádzajúcich náterov.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPo čistení nechať drevo uschnúť po dobu 48 hodín, alebo pokiaľ drevo nedosiahne pred aplikáciou finálneho náteru vlhkosti s obsahom 19% alebo menej.

Poznámka:Céder, červené drevá a tvrdé môžu po použití DILUNETT®* stmavnúť. Pokiaľ táto situácia nastane, pred aplikáciou rozjasniť drevo pomocou NET-TROL®*. Dubové a gaštanové drevo ručne alebo mechanicky obrúsiť, oprášiť a očistiť pomocou NET-TROL®*.

Aplikácia prípravku SOLID COLOR STAIN

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNaniesť vrstvu SOLID COLOR STAIN, vyhnúť sa aplikácii hrubej vrstvy.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNechať schnúť 3-4 hodiny.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoAplikovať ďalšiu vrstvu.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPo nástreku vždy ešte použiť štetec alebo valček na zlepšenie penetrácie a jednotnosti pokrytia.

Výdatnosť prípravku SOLID COLOR STAIN

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevo8-10 m2/l
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoSkutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Údržba povrchu natretého farbou SOLID COLOR STAIN

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPovrchy so značným vystavením slnku a prevádzkou sa opotrebujú rýchlejšie ako iné plochy. V týchto prípadoch v prípade potreby očistiť postihnuté miesta a pretrieť.

Obmedzenie prípravku SOLID COLOR STAIN

OWATROL® International garantuje SOLID COLOR STAIN proti olupovaniu na drevených terasách po dobu 5 rokov a proti praskaniu, olupovaniu a oprýskavaniu na drevenom obložení po dobu 15 rokov od dátumu zakúpenia, pokiaľ je aplikovaný na riadne pripravený povrch podľa pokynov na štítku. Owatrol International nahradí, podľa svojho uváženia, materiál alebo vráti späť peniaze za zakúpený výrobok, v prípade že SOLID COLOR STAIN neúčinkuje tak, ako je vyššie popísané.

Spôsob čistenia prípravku SOLID COLOR STAIN po jeho použití

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoMydlom a vodou.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoPokiaľ SOLID COLOR STAIN na náradí zaschne, odstrániť pomocou odstraňovača farieb.

POZNÁMKA: Akékoľvek handry nasiaknuté týmto výrobkom by sa mali pred vyhodením spolu s domovým odpadom ponoriť do vody.

Skladovanie prípravku SOLID COLOR STAIN

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoChrániť pred mrazom.

Pri použití prípravku SOLID COLOR STAIN, dodržujte bezpečnostné odporúčania

 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoUchovať mimo dosahu detí.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoNevdychovať výpary.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoVyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoV prípade prehltnutia, nevyvolávať zvracanie: okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať etiketu výrobku.
 • OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoViac informácií nájdete v bezpečnostných listoch v sekcii „Na stiahnutie

OWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevoOWATROL SOLID COLOR STAIN - finální barva na dřevo

Typ farby farba
(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovedi)
(Nepovinné)
Odoslať dotaz
Hodnotenie 
07.05.2019

Drevené obklady na vonkajšej strane domu som natrel farbou Silid Color Stan. Pri nátere farba nestekala a výsledok bol perfektný. Môžem odporučiť.

Napíšte svoju recenziu

Napísať recenziu

OWATROL SOLID COLOR STAIN - finálna farba na drevo

OWATROL SOLID COLOR STAIN - finálna farba na drevo

OWATROL SOLID COLOR STAIN® je obohatený prípravkom OWATROL EB® vďaka ktorému poskytne neprekonateľnú priľnavosť na zvislých a vodorovných vonkajších podkladoch, kde ostatné výrobky nakoniec zlyhajú alebo budú vyžadovať rozsiahlu prípravu a základný náter.

Výber z 9 farebných odtieňov.

OWATROL SOLID COLOR STAIN® je vhodný na použitie na všetky druhy dreva:

- Mäkké drevo - (vrátane tlakovo aj tepelne ošetreného dreva), smrek, smrekovec, borovica, céder...

- Tvrdé drevo – teak, iroko, bangkirai, massaranduba, dub, gaštan...

Výdatnosť prostriedku je 8-10 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Napísať recenziu