Odšeďovač, čistič a odmasťovač lodného dreva OWATROL DECK CLEANER

OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dreva

OWATROL DECK CLEANER® je vysoko účinný čistič a rozjasňovač, ktorý odstraňuje povrchovú špinu a zároveň oživuje a vracia prirodzenú farbu šedému počasím namáhanému lodnému drevu, ktoré je bez finálneho náteru (teak, mahagón…). OWATROL DECK CLEANER® na rozdiel od bieliacich čističov a čističov na báze chlóru, nenarušuje drevené vlákna.

OWATROL DECK CLEANER® pôsobí rýchlo a navráti šedému zvetranému drevu jeho prirodzenú farbu do 20 minút. OWATROL DECK CLEANER® odstraňuje všetky stopy po zvetrávaní pričítanému plesniam, znečisteniu a pod.

Vracia lesk matným plastom a sklolaminátu, ktoré sú vystavené vplyvom počasia a UV žiareniu. OWATROL DECK CLEANER® je výborný odmasťovač pre tropické tvrdé drevá pred aplikáciou vybraného finálneho náteru. Odstraňuje hrdzavé škvrny z povrchu.

Výdatnosť prostriedku je 5-10 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Viac informácií
Reduced price! OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dreva
Kalkulátor spotreby
Skladom

Zľava AKCIA -10% 26,62 € Cena s DPH: 23,96 €

Čistič a rozjasňovač zašedlého dreva DECK CLEANER má tieto vlastnosti

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaRozjasňuje a obnovuje farbu všetkému zvetranému lodnému drevu bez bielenia.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaÚčinkuje rýchlo, obnovuje šedé zvetrané lodné drevo až na jeho prirodzenú farbu počas 20 minút.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaJe vhodný na použitie na všetky druhy dreva: teak, mahagón, iroko, dub, smrekovec, borovica...
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaSkvelý odmasťovač na tropický tvrdé drevá pred aplikáciou vybraného finálneho náteru.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaOdstraňuje všetky stopy po zvetrávaní pričítanému plesniam, znečisteniu a pod.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaVracia lesk matným plastom a GRP, ktoré sú vystavené vplyvom počasia a UV žiareniu.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaOdstraňuje hrdzavé škvrny z povrchu.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNeutralizuje povrchy očistené prípravky na čistenie akoOWATROLMARINE STRIP®* aOWATROLDEEP CLEANER®*.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaJe bezpečný pri použití - neškodí rastlina ani kríkom.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaJe biologicky rozložiteľný, pretože neobsahuje riedidlá ani bielidlá a je rozpustný vodou.

Technické údaje prípravku DECK CLEANER

Typ rozpúšťadla: voda
Merná hmotnosť (pri 20°C): 1.07±0.05
Skupenstvo: gél
Obsah pevných častíc: 19% ± 2
Bod vzplanutia: nie je klasifikovaný ako horľavina
Skladovateľnosť: 18 mesiacov v originálnom neotvorenom balení
Veľkosť balenia: 1l, 2.5l
Vzhľad a zápach: modrý, vôňa čerstvého mydla
VOC: Mimo rámca
BEZPEČNOSŤ:
VAROVANIE: GHS07
Spôsobuje vážne podráždenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nesmie sa dostať do očí, na koži alebo na odev. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vypláchnite vodou. Pokiaľ nosíte kontaktné šošovky, tak ich vyberte a pokračujte ďalej vo vyplachovaní. Pokiaľ pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc / ošetrenie.Pozor: Obsahuje 5% alebo viac, ale menej ako 15%: fosfátu.

Pomôcky na nanášanie prípravku DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaMäkký štetec
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNylonový štetec/štetec s tvrdými štetinami
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaTlakový čistič

Zásady správneho použitia prípravku DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNoste chemicky odolné rukavice, ochranné okuliare a ochranný odev.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaPred použitím nádobu s prípravkom dôkladne pretrepte.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaZakryte všetky plochy, ktoré chcete ochrániť a dôkladne navlhčite rastliny a kríky.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaOWATROLDECK CLEANER® nanášajte pri teplotách +5°C až +35°C.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNenanášajte na horúci povrch, pretožeOWATROLDECK CLEANER® rýchlo zaschne a nedosiahne požadovaný výsledok.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaPri čistení zvislého povrchu, pracujte od spodu nahor, aby sa zabránilo stekaniu.

Aplikácia prípravku DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaMokré povrchy môžu byť klzké, preto počas nanášania dávajte pozor pri chôdzi po ošetrovanom povrchu.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaAk sa čističOWATROLDECK CLEANER® nechá dlho pôsobiť, môžu zmatniť natreté povrchy a niektoré spojovacie prvky.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNutné rýchlo opláchnuť alebo utrieť mokrou handričkou.

Drevo

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNavlhčite povrch čistou vodou a na vlhký povrch naneste prípravokOWATROLDECK CLEANER syntetickým štetcom alebo valčekom (stredný alebo dlhý vlas).
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNásledne povrch určený na vyčistenie vydrhnite pomocou nylonovej kefy.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNechajte pôsobiť 10 – 20 minút.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaPokiaľ povrch začne schnúť, je nutné povrch navlhčiť vodou z rozprašovaša, aby zostal prípravok aktívny.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaPotom povrch dôkladne opláchnite dostatočným množstvom vody alebo ostriekajte vysokotlakovým čističom (maximálny tlak 40 bar).
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaOčistené drevo nechajte uschnúť 48 hodín, alebo pokiaľ nebude drevo spĺňať požiadavky na obsah vlhosti požadované vybraným finálnym náterom.

Plast alebo sklolaminát

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNavlhčiť povrch čistou vodou.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNa vlhký povrch naneste štetcomOWATROLDECK CLEANER® a nechajte pôsobiť 10 minút pokiaľ škvrna nezmizne.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaPovrch vydrhnite mäkkou alebo stredne tvrdou nylonovou kefou.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaOpláchnite veľkým množstvom vody.

Výdatnosť prípravku DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřeva5 - 10 m2/l
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaSkutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry, veku a pórovitosti povrchu.

Obmedzenia v použití prípravku DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNepoužívať na hliník

Spôsob očistenia prostriedku DECK CLEANER z povrchu

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaVodou

Ako správne skladovať prípravok DECK CLEANER

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNespotrebované množstvo uskladniť v utesnenej plastovej alebo sklenenej nádobe.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaChrániť pred mrazom a vysokými teplotami.

Pri použití čističa na drevo DECK CLEANER, dodržujte bezpečnostné odporúčania

 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaUchovať mimo dosahu detí.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaNevdychovať výpary.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaVyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia kože ihneď umyť vodou a mydlom.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaV prípade prehltnutia, nevyvolávať zvracanie: vyhľadať lekársku pomoc a ukázať etiketu výrobku.
 • OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dřevaViac informácií nájdete v bezpečnostných listoch v sekcii „Na stiahnutie

OWATROL DECK CLEANER - čistíč a rozjasňovač zašedlého dřevaOWATROL DECK CLEANER - čistíč a rozjasňovač zašedlého dřeva

(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovedi)
(Nepovinné)
Odoslať dotaz
Hodnotenie 
03.02.2022

Používam ho na čistenie betónovej zámkovej dlažby od hrdze pri zvode odkvapu aj stôp od vody spôsobenej zalievaním a funguje skvele, nepoškodzuje povrch. Tento výrobok a jeho ďalšie použitie som našiel na YouTube. Jednoducho úžasné výsledky. Teraz ho musím vyskúšať na drevenú terasu, ktorá je z tvrdého dreva. Páči sa mi, že neškodí kríkom ani rastlinám a je vodou riediteľný.

Hodnotenie 
03.02.2022

Časti z tíkové drevo vo vnútri aj na vonkajšej strane našej lode boli zašlé, šedé a veľmi suché. Na odporúčanie sme použili na obnovenie krásy materiálu práve tento prípravok.
Úplne kúzelný čistič a rozjasňovač! Postupovali sme podľa návodu na prípravok Deck Cleaner a potom na prípravok Dek Olje D1. Práca bola veľmi účinná. Už po prípravku Deck Cleaner malo drevo svetlo medovú farbu. Po troch vrstvách prípravku Dek Olje D1 sa drevo sfarbilo do krásnej, sýtej teakovej farby a teraz vyzerá krásne. Všetkým odporúčam!

Hodnotenie 
03.02.2022

Vyrábam dekoratívne a sochárske predmety z ocele a Owatrol Oil dodáva mojim zhrdzaveným dielom krásnu gaštanovú farbu a zabraňuje ďalšiemu hrdzaveniu. Používam ho na natieranie celých kusov, ktoré sú určené na vystavenie vonkajším živlom, ale aj s vybranými farbami a rezom, aby som dosiahol pestrou povrchovú úpravu a jednorazovú patinu.

Napíšte svoju recenziu

Napísať recenziu

OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dreva

OWATROL DECK CLEANER - čistič a rozjasňovač zašedlého dreva

OWATROL DECK CLEANER® je vysoko účinný čistič a rozjasňovač, ktorý odstraňuje povrchovú špinu a zároveň oživuje a vracia prirodzenú farbu šedému počasím namáhanému lodnému drevu, ktoré je bez finálneho náteru (teak, mahagón…). OWATROL DECK CLEANER® na rozdiel od bieliacich čističov a čističov na báze chlóru, nenarušuje drevené vlákna.

OWATROL DECK CLEANER® pôsobí rýchlo a navráti šedému zvetranému drevu jeho prirodzenú farbu do 20 minút. OWATROL DECK CLEANER® odstraňuje všetky stopy po zvetrávaní pričítanému plesniam, znečisteniu a pod.

Vracia lesk matným plastom a sklolaminátu, ktoré sú vystavené vplyvom počasia a UV žiareniu. OWATROL DECK CLEANER® je výborný odmasťovač pre tropické tvrdé drevá pred aplikáciou vybraného finálneho náteru. Odstraňuje hrdzavé škvrny z povrchu.

Výdatnosť prostriedku je 5-10 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Napísať recenziu