Odstraňovač oleja a čistič lodného dreva OWATROL DEEP CLEANER

OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleja & čistič

OWATROL DEEP CLEANER® je účinný, vodou umývateľný, odstraňovač a čistič bez rozpúšťadiel, ktorý odstraňuje nové, staré a stvrdnuté oleje z vonkajších drevených povrchov a čistí značne zvetrané drevo. OWATROL DEEP CLEANER® je biologicky rozložiteľný - neobsahuje riedidlá alebo parafín, vhodný pre miesta citlivé na životnom prostredí.

OWATROL DEEP CLEANER® sa jednoducho nanáša, rýchlo a účinne odstraňuje z povrchu čerstvého dreva povlak, ktorý vzniká pri spracovávaní dreva, a tak zlepšuje nasiakavosť povrchu a tým dokonalé priľnutie finálneho náteru.

Po použití prostriedku OWATROL DEEP CLEANER® je potrebné povrch neutralizovať produktom OWATROL DECK CLEANER®.

Výdatnosť prostriedku je 4 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Viac informácií
Reduced price! OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleja & čistič
Kalkulátor spotreby
Skladom

Zľava AKCIA -10% 28,89 € Cena s DPH: 26,01 €

Odstraňovač oleja a čistič povrchov DEEP CLEANER má tieto vlastnosti

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističJe odstrániteľný vodou – po nanesení sa olej rozpustí vodou.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističOdstraňuje prírodný povlak dreva a tým zlepšuje nasiakavosť povrchu a priľnutie finálneho náteru.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističOdstraňuje teakové a iné druhy olejov z dreva a sčernanie spôsobené UV žiarením
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističJednoduchá aplikácia, biologická odbúrateľnosť - neobsahuje riedidlá alebo parafín.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističRýchlo pôsobí - max. 5 minút.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističOdstraňuje lubrikačné oleje a moridlá.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističGélová konzistencia zaistí, že prípravok DEEP CLEANER® nesteká.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPrípravok DEEP CLEANER® je pripravený na okamžité použitie čo zaistí jeho rýchlo pôsobenie.

Kde a na čo použiť odstraňovač olejovOWATROLDEEP CLEANER

Odstraňovač olejov a čistič povrchovOWATROLDEEP CLEANER jeurčený na vonkajšie použitie.

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističVhodný pre všetky vonkajšie drevá – mäkké, tvrdé, exotické, širokolisté, tlakovo impregnované aj termicky upravené.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističVonkajšie drevené povrchy - paluby, zábradlia, lemy, záhradný nábytok, podlahy, terasy, obloženie.....
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističVhodný pre vodorovné alebo zvislé povrchy.

Technické údaje prípravku DEEP CLEANER

Vzhľad: modro-zelený, zápach dezinfekcia
Skupenstvo: viskózna kvapalina
Špecifická hmotnosť pri 20°C (68°F): 1.03±0.05
Viskozita: gélová štruktúra
Bod vzplanutia: nehorľavý
Veľkosť balenia: 1l, 2.5l
Skladovanie: 2 roky v originálnom neotvorenom balení
VOC:

NEBEZPEČENSTVO: GHS05

KREMIČITAN SODNÝ, HYDROXID SODNÝ

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vypláchnite vodou. Pokiaľ nosíte kontaktné šošovky, tak ich vyberte a pokračujte ďalej vo vyplachovaní. Prázdnu nádobu alebo nepoužitý obal zlikvidujte v zbernom dvore alebo zlikvidujte doma do kontajnera, ktorý je na to určený v súlade s miestnymi predpismi.

Pomôcky na nanášanie prípravku DEEP CLEANER

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističŠtetec so syntetickými štetinami
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističSyntetická kefa
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističValček so syntetickým povrchom

Príprava povrchov pred použitím prípravku DEEP CLEANER

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističOdstráňte akýkoľvek voľny a odlupujúci sa finálny náter. Vykefovať akékoľvek povrchové nečistoty, napr. mach, špinu atď.

Zásady správneho použitia prípravku DEEP CLEANER

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističVždy pred začiatkom aplikácie vykonajte test, aby sa určil kontaktný čas potrebný na odstránenie a očistenie dreva. Pozri. testovací postup.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPri odstraňovaní a čistení miest, ktoré boli zatmelené, VŽDY vykonajte test aplikovaním DEEP CLEANER® na malé miesto a nechajte pôsobiť 20 minút pred okefovaním a opláchnutím, aby sa zistilo, že neprebieha žiadna reakcia.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPoužívajte chemicky odolné rukavice, ochranné okuliare aj oblečenie.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističTvrdé drevá vrátane exotických tvrdých drevín bohatých na taníny napr. céder, douglaska tisolista, teak, ipe... môžu po použití prípravkov DEEP CLEANER® stmavnúť.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNež drevo po očistení uschne je nutné vykonať neutralizáciu prípravkomOWATROLDECK CLEANER®, drevo opäť zosvetlí a vráti sa drevu jeho prirodzený vzhľad.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističZakryte všetko, čo nemá byť odstránené, vrátane rastlín, kríkov a hliníkových povrchov. Pri odstraňovaní olejov zo zvislých povrchov, postupujte zospodu smerom nahor, aby sa nevytvorili pruhy.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNanášať pri teplotách +5 °C až +35 °C. Nie však na priamom slnku a na horúci povrch.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNenechajte čističOWATROLDEEP CLEANER® na povrchu uschnúť. Ak začne prípravokOWATROLDEEP CLEANER® schnúť, je nutné povrch navlhčiť vodou z rozprašovača aby zostal prípravokOWATROLDEEP CLEANER® aktívny.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPred použitím čističaOWATROLDEEP CLEANER® na dubové a gaštanové drevo sa s nami poraďte.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPo použití čističaOWATROLDEEP CLEANER® očistený povrch vždy neutralizujte prípravkomOWATROLDECK CLEANER®, ktorý pripraví povrch na vykonanie finálnej úpravy.

Aplikácia prípravku DEEP CLEANER

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističČistič je pripravený na použitie, neriediť.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPri veľkých plochách pracujte po úsekoch.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističVždy pracujte v smere zrna.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNepoužívajte drôtený štetec/kefa.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPo očistení dôkladne opláchnite čistou vodou.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPokiaľ je povrch ešte mokrý je potrebné povrch neutralizovať produktomOWATROLDECK CLEANER®.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističOčistené drevo nechajte uschnúť 2-3 dni, alebo pokiaľ nebude drevo spĺňať požiadavky na obsah vlhosti požadované vybraným finálnym náterom.

Proces testovania

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističAplikujteOWATROLDEEP CLEANER® a nechajte pôsobiť 5 minút.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističČasť povrchu okefujte pre zistenie, či sa finálny náter alebo špina uvoľňujú.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPokiaľ sa špina alebo finálny náter uvoľňujú, pokračujte v práci, ak nie, počkajte ďalších 5 minút a testujte znova.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističV tomto procese pokračujte maximálne 20 minút.

Odstránenie a čistenie povrchu

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNaneste hrubú vrstvu čističaOWATROLDEEP CLEANER® na povrch ktorý má byť očistený.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPracujte na plochách ktoré môžu byť ošetrené za 5-20 minút, potom sa presuňte na ďalšie miesto, kým nebude celý povrch odstránený a očistený.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNechajte čistič pôsobiť 5 minút.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPovrch očistite kefou s tvrdými nylonovými vláknami a oplachujte vodou, prípadne použite tlakový čistič (max. 60 bar/870 psi).
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPo očistení dôkladne opláchnite čistou vodou.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPre neutralizáciu účinku čističaOWATROLDEEP CLEANER® musia byť ešte mokré povrchy po očistení a opláchnutí okamžite ošetrené pomocou prípravkuOWATROLDECK CLEANER®.

Poznámka:Použitie teplej vody uľahčuje prácu.

Obmedzenia - Nové drevené povrchy - lesklý povrch

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističAplikujte čističOWATROLDEEP CLEANER® na povrch, ktorý má byť očistený.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNechajte pôsobiť 10-15 minút v závislosti od typu dreva.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPovrch očistite kefou s tvrdými nylonovými vláknami a oplachujte vodou, prípadne použite tlakový čistič (max. 60 bar/870 psi).
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPo očistení dôkladne opláchnite čistou vodou.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističPre neutralizáciu účinku čističaOWATROLDEEP CLEANER® musia byť ešte mokré povrchy po očistení a opláchnutí okamžite ošetrené pomocou prípravkuOWATROLDECK CLEANER®.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističKontaktujte nás pre ďalšie informácie pred použitím čističaOWATROLDEEP CLEANER® na dubové a gaštanové drevo.

Po odstránení/čistení povrchu

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističVždy po použití čističaOWATROLDEEP CLEANER® je potrebné povrch neutralizovať produktomOWATROLDECK CLEANER®.

Výdatnosť prípravku DEEP CLEANER

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čistič4m2/l
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističSkutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Čistenie odstraňovača olejov DEEP CLEANER z povrchu

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističČistenie vykonávať vodou

Skladovanie prípravku DEEP CLEANER

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističChrániť pred mrazom a vysokými teplotami.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNespotrebovaný čistič skladovať v utesnenej plastovej alebo sklenenej nádobe.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNeskladovať v kovových nádobách.

Pri použití prípravku DEEP CLEANER, dodržujte bezpečnostné odporúčania

 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističUchovať mimo dosahu detí.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističNevdychovať výpary.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističVyhnúť sa kontaktu s kožou a očami. V prípade zasiahnutia kože ihneď umyť vodou a mydlom.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističV prípade prehltnutia, nevyvolávať zvracanie: vyhľadať lekársku pomoc a ukázať etiketu výrobku.
 • OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističViac informácií nájdete v bezpečnostných listoch v sekcii „Na stiahnutie

OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čističOWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleje & čistič

(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovedi)
(Nepovinné)
Odoslať dotaz

Napísať recenziu

OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleja & čistič

OWATROL DEEP CLEANER - odstraňovač oleja & čistič

OWATROL DEEP CLEANER® je účinný, vodou umývateľný, odstraňovač a čistič bez rozpúšťadiel, ktorý odstraňuje nové, staré a stvrdnuté oleje z vonkajších drevených povrchov a čistí značne zvetrané drevo. OWATROL DEEP CLEANER® je biologicky rozložiteľný - neobsahuje riedidlá alebo parafín, vhodný pre miesta citlivé na životnom prostredí.

OWATROL DEEP CLEANER® sa jednoducho nanáša, rýchlo a účinne odstraňuje z povrchu čerstvého dreva povlak, ktorý vzniká pri spracovávaní dreva, a tak zlepšuje nasiakavosť povrchu a tým dokonalé priľnutie finálneho náteru.

Po použití prostriedku OWATROL DEEP CLEANER® je potrebné povrch neutralizovať produktom OWATROL DECK CLEANER®.

Výdatnosť prostriedku je 4 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Napísať recenziu