Odstraňovač antifoulingu a farieb OWATROL MARINE STRIP

OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač farieb a antifoulingu

OWATROL MARINE STRIP® je silný, vodou umývateľný odstraňovač náterov bez obsahu riedidiel, ktorý odstráni olejové farby a farby na báze alkydov, laky moridla a antifoulingy. OWATROL MARINE STRIP® dokáže odstrániť až 8 vrstiev finálnych náterov pri jednej aplikácii. OWATROL MARINE STRIP® sa jednoducho aplikuje, rozpúšťa farbu aj v najmenších vybraniach a najjemnejších detailoch. Odstraňovač OWATROL MARINE STRIP® je bezpečný na použitie v málo vetraných priestoroch. Neobsahuje VOC (prchavé organické zlúčeniny) a je nehorľavý.

Po použití prostriedku OWATROL MARINE STRIP® na drevo je potrebné povrch neutralizovať produktom OWATROL DECK CLEANER®.

OBMEDZENIA: OWATROL MARINE STRIP® neodstráni dvojzložkové, polyuretánové a spekané farby a laky. Nepoužívať na hliník.

Výdatnosť prostriedku je 4 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Viac informácií
Reduced price! OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač farieb a antifoulingu
Kalkulátor spotreby
This product is no longer in stock

Zľava AKCIA -10% 26,62 € Cena s DPH: 23,96 €

Odstraňovač farieb a antifoulinguOWATROLMARINE STRIP má tieto vlastnosti

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNeobsahuje riedidlá a teda žiadne toxické výpary.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguJednoducho z povrchu odstrániteľný vodou.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguOWATROLMARINE STRIP® je bezpečný na použitie na všetky povrchy okrem hliníka.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNepoškodzuje plast. Bezpečný pre povrchovú živicu.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguJedinou aplikáciou odstraňuje až 8 vrstiev.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNevyparuje sa, preto dokáže pôsobiť dlhý čas bez nutnosťou dohľadu.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguGélová konzistencia nesteká a jednoducho sa nanáša.

Kde a na čo použiť odstraňovač farieb a antifoulingu MARINE STRIP

Odstraňovač farieb a antifoulinguOWATROLMARINE STRIP jeurčený na vonkajšie použitie.

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguOdstraňuje laky, moridlá, farby, antifoulingy...
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguMožno nanášať na kov, drevo, plast…
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguMožno použiť na vodorovné aj zvislé povrchy.**Viď. "Obmedzenie"

Technické údaje prípravku MARINE STRIP

Viskozita: gél
Merná hmotnosť (+20°C): 1.10 ± 0.05
Horľavosť: Nehorľavý
Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom neotvorenom balení
Veľkosť balenia: 1l, 2.5l
Vzhľad a zápach: Krémový, zápach hydroxidu sodného
BEZPEČNOSŤ:
NEBEZPEČENSTVO: GHS05
HYDROXID SODNÝ
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vypláchnite vodou. Pokiaľ nosíte kontaktné šošovky, tak ich vyberte a pokračujte ďalej vo vyplachovaní. Prázdnu nádobu alebo nepoužitý obal zlikvidujte v zbernom dvore alebo zlikvidujte doma do kontajnera, ktorý je na to určený v súlade s miestnymi predpismi.

Priemerné doby pôsobenia

1 vrstva 2 vrstvy 3 vrstvy
Alkydové/olejové farby, moridlá a laky 5 – 15 min. 10 – 30 min. 15-40 min.
Akrylové farby, moridlá a laky Na určenie doby pôsobenia otestujte na malej ploche.
Antifoulingy Nechajte pôsobiť minimálne 12 hodín.

Poznámka:Vyššie sú spomenuté iba priemerné doby pôsobenia. Na určenie aktuálneho kontaktného času potrebného na odstránenie požadovaného počtu vrstiev by mal byť vykonaný test. VOC: (obsah prchavých organických zlúčenín): mimo obsahu pôsobnosti.

Pomôcky na nanášanie prípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguKefa so syntetickými (nylonovými) vláknami
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguŠkrabka alebo špachtľa
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguTlakový čistič

Zásady správneho použitia prípravku MARINE STRIP

Vždy vykonajte predbežný test, na určenie kontaktnej doby potrebnej na odstránenie pôvodného náteru. Používajte chemicky odolné rukavice, ochranné okuliare a ochranný odev. Pre lepšie výsledky na dreve nenechávajte odstraňovačOWATROLMARINE STRIP® pôsobiť dlhšie ako je potrebné na rozpustenie farby. Tvrdé drevá, najmä tie, bohaté na taníny (teak, mahagón, iroko, dub..) môžu pri dlhšom kontakte s odstraňovačomOWATROLMARINE STRIP® stmavnúť. Tam, kde odstraňovačOWATROLMARINE STRIP® drevo stmavil, vykonajte neutralizáciu pomocou produktovOWATROLDECK CLEANER® skôr ako povrch zaschne, drevo opäť zosvetlí a vráti sa drevu jeho prirodzený vzhľad a farba. Zakryte všetko, čo nemá byť odstraňovačomOWATROLMARINE STRIP® zasiahnuté, vrátane hliníkových povrchov. Nanášajte pri teplotách +5 °C až +35 °C. Nenanášajte na priamom slnku alebo na horúce povrchy. OdstraňovačOWATROLMARINE STRIP® nenechajte na povrchu zaschnúť a pokiaľ zaschne, navlhčite celý povrch vodou z rozprašovača. Kontaktujte nás pre ďalšie informácie pred použitím odstraňovačaOWATROLMARINE STRIP® na dubové a gaštanové drevo.

Príprava povrchu pred použitím prípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguOdstráňte voľnú a odlupujúcu sa farbu.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguVykefujte všetky povrchové znečistenia, napr. mach, špinu všeobecne atď.

Aplikácia prípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguAplikujte silnú vrstvu odstraňovačaOWATROLMARINE STRIP® na celý povrch, ktorý má byť odstránený a nechajte výrobok pôsobiť.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguPri drevách bohatých na taníny a pri veľkých plochách pracujte po častiach, aby sa predišlo nadmernému stmavnutiu dreva.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguOdstráňteOWATROLMARINE STRIP® a rozpustenú farbu pomocou tuhej nylonovej kefy alebo škrabky a splachujte vodou, poprípade použite tlakový čistič (max. 60 baru/870 psi).
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguPoznámka: použitie teplej vody uľahčuje prácu.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguPo odstránení pôvodného náteru dôkladne povrch opláchnite čistou vodou.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguPo odstránení a očistení vodou musia byť všetky pórovité povrchy ošetrené čističomOWATROLDECK CLEANER®, pokiaľ sú povrchy ešte mokré, aby došlo k ich neutralizácii.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguKontaktujte nás pre ďalšie informácie pred použitím odstraňovačaOWATROLMARINE STRIP® na dubové a gaštanové drevo.

Výdatnosť prípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulingu4m2/l
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguSkutočná výdatnosť sa môže líšiť v závislosti od metódy, typu, štruktúry, veku a pórovitosti povrchu.

Neutralizácia povrchu po použití prípravku MARINE STRIP

Vždy po použití produktovOWATROLMARINE STRIP® je potreba očistený drevený pórovitý povrch, neutralizovať produktomOWATROLDECK CLEANER®.

Obmedzenie prípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguOWATROLMARINE STRIP® neodstráni dvojzložkové, polyuretánové a spekané farby a laky.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNepoužívajte na hliník.

Čistenie prípravku MARINE STRIP z povrchu

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguVodou

Skladovanie prípravku MARINE STRIP

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNespotrebovaný obsah skladujte v utesnenej plastovej alebo sklenenej nádobe.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNeskladujte v kovovej nádobe.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguChrániť pred mrazom a vysokými teplotami.

Pri použití prípravku MARINE STRIP, dodržujte bezpečnostné odporúčania

 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguUchovať mimo dosahu detí.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguNevdychovať výpary.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguVyhnúť sa kontaktu s kožou a očami. V prípade zasiahnutia kože ihneď umyť vodou a mydlom.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguV prípade prehltnutia, nevyvolávať zvracanie: vyhľadať lekársku pomoc a ukázať etiketu výrobku.
 • OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulinguViac informácií nájdete v bezpečnostných listoch v sekcii „Na stiahnutie

OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač barev a antifoulingu

(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovedi)
(Nepovinné)
Odoslať dotaz
Hodnotenie 
01.02.2022

Spoľahlivo odstraňuje laky, moridlá, farby aj antifoulingy nielen z kovu a dreva, ale aj plastu a ďalších povrchov. Pri odstránení starých náterov som postupoval podľa návodu a všetkých cca 5 vrstiev mi MARINE STRIP® odstránil naraz. Navyše nezapácha a jeho gelová konzistencia dobre priľne. Určite môžem odporučiť, za mňa prvý odstraňovač, ktorý funguje veľmi dobre.

Hodnotenie 
31.01.2022

Jedinečný odstraňovač, moja metóda na odstraňovanie náterov je pre dosiahnutie najlepších výsledkov a hospodárneho použitia nechať prípravok Marine Strip pôsobiť 24 hodín a až potom dôkladne odstránenú farbu očistiť a potom natrieť. Gélová konzistencia nesteká a jednoducho sa nanáša. Pozor, nesmie sa natierať hliník.

Hodnotenie 
31.01.2022

Na 35 rokov starom obytnom prívese som na odstránenie náteru až na spodnú sklolaminátovú vrstvu použil prípravok od Owatrolu Marine Strip. Pri prítomnosti asi 10 vrstiev náteru sa po dvoch aplikáciách účinne odstránil všetok náter. Čistenie mydlovou vodou je vynikajúce a po dôkladnom opláchnutí bol povrch ako nový. Celý obytniak sme renovovali a natreli ho základnou farbou a vrchným lakom Owatrol Deco v bielej farbe kombinovanou so šedou.

Napíšte svoju recenziu

Napísať recenziu

OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač farieb a antifoulingu

OWATROL MARINE STRIP - odstraňovač farieb a antifoulingu

OWATROL MARINE STRIP® je silný, vodou umývateľný odstraňovač náterov bez obsahu riedidiel, ktorý odstráni olejové farby a farby na báze alkydov, laky moridla a antifoulingy. OWATROL MARINE STRIP® dokáže odstrániť až 8 vrstiev finálnych náterov pri jednej aplikácii. OWATROL MARINE STRIP® sa jednoducho aplikuje, rozpúšťa farbu aj v najmenších vybraniach a najjemnejších detailoch. Odstraňovač OWATROL MARINE STRIP® je bezpečný na použitie v málo vetraných priestoroch. Neobsahuje VOC (prchavé organické zlúčeniny) a je nehorľavý.

Po použití prostriedku OWATROL MARINE STRIP® na drevo je potrebné povrch neutralizovať produktom OWATROL DECK CLEANER®.

OBMEDZENIA: OWATROL MARINE STRIP® neodstráni dvojzložkové, polyuretánové a spekané farby a laky. Nepoužívať na hliník.

Výdatnosť prostriedku je 4 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Napísať recenziu