Špeciálny základ priamo na hrdzu OWATROL CIP

OWATROL CIP - špeciálny základ priamo na hrdzu

OWATROL ® CIP (Corrosive Inhibiting Primer) je špeciálny antikorózny základový náter, ktorý má vynikajúce penetračné vlastnosti produktu OWATROL ® OIL s možnosťou pretretia akoukoľvek farbou bez rizika jeho rozpúšťania. Po vytvrdnutí odoláva teplote až +175 °C.

OWATROL ®CIP stabilizuje povrch prenikaním hlboko do podkladu, vytlačí prebytočnú vlhkosť aj vzduch a vytvorí pevnú a stabilnú vrstvu, ku ktorej ostatné farby môžu pevne priľnúť. Obrúsené alebo otryskané povrchy, ktoré budú následne natreté OWATROL ®CIP, nevyžadujú jeho okamžitú aplikáciu, ľahko hrdzavý povlak neovplyvní účinok náteru ani konečný výsledok.

Výdatnosť prostriedku je 15 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Viac informácií
Reduced price! OWATROL CIP - špeciálny základ priamo na hrdzu
Kalkulátor spotreby
Skladom

Zľava AKCIA -10% 30,98 € Cena s DPH: 27,88 €

Antikorózny náterOWATROLCIP má tieto vlastnosti

 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezPreniká hlboko do zhrdzavených materiálov za účelom vytlačenia vlhkosti a vzduchu.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezVytvorí pevnú stabilnú vrstvu, ku ktorej ostatné farby môžu pevne priľnúť.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezIdeálne do obtiažnych klimatických podmienok - tropické alebo morské prostredie.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezVýnimočná adhézia k čistým lesklým oceľovým povrchom.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezOWATROL®CIP úplne chráni neporušený kov pred koróziou.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezNevyžaduje nutnosť brúsenia alebo tryskania - vyžaduje minimálnu prípravu povrchov.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezKompatibilný so všetkými farbami.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezZnamenitá chemická odolnosť – korozívne plyny, priemysel atď.

Produkt CIP má tieto možnosti použitia

 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezVhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezNové a zhrdzavené povrchy - železné a neželezné kovy.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezOceľové nadstavby, motorové vozidlá..
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezStavebníctvo a námorné vybavenie.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezZábradlia, brány..
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezLodné balastové nádrže.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezVodorovné a zvislé povrchy.

Technické údaje prípravku CIP

Vzhľad: saténový
Typ spojiva: alkydové živice
Typ rozpúšťadla: riedidlo
Viskozita: hustá farba
Merná hmotnosť: (pri 20°C): 0,971 ± 0,05
Forma: kvapalina
Obsah neprchavých látok: 50,6% ± 3
Bod vzplanutia: >60°C
Tepelná odolnosť (plne vytvrdený suchý povlak): +175°C
Skladovateľnosť: minimálne 2 roky v originálnom neotvorenom balení
Veľkosť balenia: 0.75l, 2.5l
Odtiene: Tehlovo červená
Doba schnutia: 24 hodín v závislosti na teplote a vlhkosti
Interval medzi nátermi:

24-72 hodín v závislosti na finálnom nátere:

- CIP - 24 hodín.

- olejovej/alkydovej farby 24-48 hodín.

- farby s vysokým obsahom riedidiel napr. dvojzložkové, uretán atď. 48-72 hodín.

VOC - Obsah prchavých organických zlúčenín:

Limitná hodnota pre tento výrobok (kat. A/i) podľa EU je: 500 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 480 g/l VOC.

BEZPEČNOSŤ:

VAROVANIE: GHS07

SULFONICKÉ KYSELINY, ROPNÉ, KALCIOVÉ SOLI. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakované vystavenie môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte výpary. Nesmie sa dostať do očí, na koži alebo na odev. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom mydla a vody. Prázdnu nádobu alebo nepoužitý obal zlikvidujte v zbernom dvore alebo zlikvidujte doma do kontajnera, ktorý je na to určený v súlade s miestnymi predpismi.

Pomôcky na nanášanie prípravku CIP

 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezŠtetec
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezValček
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezStriekacia pištoľ (0,4 mm x 80 ° pri 1860-2000 psy (128-138 barov).

Zásady správneho použitia antikorózneho náteru CIP

 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezZakrytý všetko, čo nemá byť natreté.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezAplikovať pri teplote +5 °C až +35 °C.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezNenanášajte na priamom slnku alebo na horúce povrchy.

Príprava použitia prostriedku CIP

Povrchy musia byť čisté, suché a zbavené oleja, mastnoty a iných povrchových nečistôt. Odstráňte všetky šupiny, uvoľnenú a odlupujúcu sa hrdzu a starý náter na získanie bezchybného povrchu. Jemne obrúsiť ostré prechodové hrany. Povrchy vystavené chemikáliám (kyslo, zásadité alebo soľné roztoky) by mali byť umyté veľkým množstvom vody alebo očistené parou. Silne znečistené povrchy by mali byť očistené vhodným riedidlom.

Spôsoby správnej aplikácie prípravku CIP

 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezPred a počas použitia dobre premiešať.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezNERIEDIŤ.

Nové povrchy

Aplikujte základný náterOWATROL®CIP v jednej vrstve a nechajte uschnúť. Na povrchu ktoré sú vystavené agresívnym klimatickým podmienkam aplikujte 2 základové vrstvy náteru.

Čisté ľahko zhrdzavené alebo nové nenatreté hrdzavé oceľové povrchy

Aplikujte 2 vrstvy produktuOWATROL®CIP so zachovaním doby schnutia medzi vrstvami.

Staré značne hrdzavé povrchy

Aplikujte 3 vrstvy produktuOWATROL®CIP so zachovaním doby schnutia medzi vrstvami ALEBO aplikujte produktOWATROL®OIL systémom „mokré na mokré“, pokiaľ nie je hrdza úplne nasýtená - po zaschnutí sa nasýtenie prejaví jednotným lesklým vzhľadom povrchu. Nechajte uschnúť 24 hodín.

Už natreté povrchy

Najprv natrite všetky nechránené miesta (kde už nie je pôvodný náter) produktomOWATROL®CIP v dvoch vrstvách so zachovaním doby schnutia medzi vrstvami. Následne aplikujte tretiu vrstvu na celú plochu a nechajte uschnúť.

Výdatnosť prostriedku CIP

 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rez15m2/l
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezSkutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Spôsob očistenia prípravku CIP z povrchu

Očistiť všetky nezaschnuté pomôcky a vybavenie v lakovom benzíne. Pokiaľ zaschnú, použiť odstraňovač starých náterov. Skladovať a udržiavať vybavenie podľa pokynov výrobcu. POZNAMKA: Akékoľvek handry, oceľová vlna atď. nasiaknuté produktomOWATROL®CIP. sa môžu samovoľne vznietiť, pokiaľ nie sú správne zlikvidované. Pred vyhodením spolu s domovým odpadom musia byť handry, oceľová vlna atď. po použití nasiaknuté vodou alebo umiestnené do uzavretej vodou naplnenej nádoby.

Ako správne skladovať prípravok CIP

 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezZvyšok produktuOWATROL®CIP by mal byť premiestnený do menšej, utesnenej a uzavretej kovovej alebo sklenenej nádoby.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezChrániť pred mrazom a vysokými teplotami.

Pri použití antikorózneho náteru CIP, dbajte na bezpečnostné odporúčania

 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezUchovať mimo dosahu detí.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezNevdychovať výpary.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezVyhnúť sa kontaktu s kožou a očami.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezV prípade prehltnutia, nevyvolávať zvracanie: okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať etiketu výrobku.
 • OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezViac informácií nájdete v bezpečnostných listoch v sekcii „Na stiahnutie

OWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rezOWATROL C.I.P. - speciální základ přímo na rez

Typ farby základné
Farba červené
Priamo na hrdzu Áno
(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovedi)
(Nepovinné)
Odoslať dotaz
Hodnotenie 
03.02.2022

Mám menšiu lakovnícku dielňu a od Owatrolu odoberám produkty niekoľko rokov, vždy podľa toho na čom pracujem. Základ priamo na hrdzu OWATROL C.I.P. mám však na dielni stále, má totiž veľmi dobré vlastnosti, široké použitie, výborne vytesní hrdzu, má chemickú odolnosť a dobrú skladovateľnosť. Veľmi sa mi osvedčil aj pri ošetrení hrdzavých častí u automobilov a veteránov. Podľa miery zasiahnutia hrdzou natieram až 3 vrstvy procesom mokré na mokré až povrch zostane lesklý.
Predajcu aj produkty odporúčam.

Hodnotenie 
03.02.2022

Naozaj dobre ošetruje holý, čistý aj lesklý nový oceľový povrch a hlavne zhrdzavené miesta. Ako základ pod ďalšie farby ho používam už nejaký čas a je to skvelý produkt. Hrdzavé miesta vždy obrúsim od vrstiev hrdze. Trochu dlho schne, ale potom perfektne drží a neodlupuje sa. Potom už stačí použiť vrchný náter. Naposledy som obnovoval staršiu vjazdovú bránu na chalupe a OWATROL C.I.P. opäť nesklamal. Len cena je vyššia, ale s ohľadom na to čo vie je adekvátna – za mňa to čo som s týmto základom natrel, vydrží oveľa dlhšie ako iné značky.

Hodnotenie 
28.01.2022

Základný náter Owatrol používame v našej autodielni už dlhší čas as výsledkom sme úplne spokojní. Veľmi ľahko sa nanáša a po jeho zaschnutí odoláva teplotám aj +175 °C. Je kompatibilný so všetkými nami testovanými farbami, preto je vhodný ako prevencia korózie pri renovácii klasických automobilov. Vďaka náteru C.I.P., ktorý potláča a vytesňuje prípadnú koróziu je vhodný aj pre renováciu veteránov.

Napíšte svoju recenziu

Napísať recenziu

OWATROL CIP - špeciálny základ priamo na hrdzu

OWATROL CIP - špeciálny základ priamo na hrdzu

OWATROL ® CIP (Corrosive Inhibiting Primer) je špeciálny antikorózny základový náter, ktorý má vynikajúce penetračné vlastnosti produktu OWATROL ® OIL s možnosťou pretretia akoukoľvek farbou bez rizika jeho rozpúšťania. Po vytvrdnutí odoláva teplote až +175 °C.

OWATROL ®CIP stabilizuje povrch prenikaním hlboko do podkladu, vytlačí prebytočnú vlhkosť aj vzduch a vytvorí pevnú a stabilnú vrstvu, ku ktorej ostatné farby môžu pevne priľnúť. Obrúsené alebo otryskané povrchy, ktoré budú následne natreté OWATROL ®CIP, nevyžadujú jeho okamžitú aplikáciu, ľahko hrdzavý povlak neovplyvní účinok náteru ani konečný výsledok.

Výdatnosť prostriedku je 15 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Napísať recenziu