OWATROL RUST SPIRIT - dekoratívny aktivátor hrdze

OWATROL RUST SPIRIT - dekoratívny aktivátor hrdze

RUST SPIRIT ® je silný aktivátor hrdze, na vytváranie dekoratívnych oxidačných efektov (zhrdzavenie) na povrchu železných kovov. Ľahko sa nanáša a jeho okamžitý účinok zaručí kvalitný a trvalý výsledok.

Povrch ošetrený produktom RUST SPIRIT bude v budúcnosti náchylný na ďalšiu koróziu. Na fixáciu vytvorenej korózie, odporúčame finálny povrch ošetriť produktom OWATROL OIL. Pre následnú ľahšiu údržbu, ošetrite povrch produktom OXID VERNIS, ktorý je navyše UV odolný.

Optimálna teplota pre aplikáciu sa pohybuje medzi +5 °C až +35 °C. Nesmú sa používať na neželezné kovy!

Viac informácií ako postupovať nájdete v sekcii "Na stiahnutie"

Výdatnosť prostriedku je 10 – 15 m 2 /l liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti na metóde nanášania a požadovanej intenzite požadovaného účinku.

Viac informácií
Reduced price! OWATROL RUST SPIRIT - dekoratívny aktivátor hrdze
Kalkulátor spotreby
Skladom

Zľava AKCIA -10% 28,89 € Cena s DPH: 26,01 €

Prípravok OWATROL RUST SPIRIT na všetky druhy železných kovov

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Slúži na vytváranie dekoratívnych efektov na povrchu.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Nesmie sa nanášať na horúce povrchy.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Používať iba na železné kovy.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Povrchy ošetrené týmto prostriedkom sú náchnejšie ku korózii.

Vlastnosti výrobku OWATROL RUST SPIRIT

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Akivátor hrdze pre železné kovy.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Vytvára prirodzený dekoratívny efekt hrdze na kovovom povrchu a predmetoch.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Jednoduchá aplikácia - sprej alebo jednoduchý nástroj.

Technické údaje prípravku RUST SPIRIT

Zloženie Špeciálne aktívne chemikálie
Typ rozpúšťadla: Voda
Merná hmotnosť (pri 18 ºC):
1,00kg/l ± 0,05.
Forma: Kvapalina
PH:
8.50.
Bod vzplanutia: Nie je klasifikovaný ako horľavý.
Skladovateľnosť: Minimálne 5 rokov v originálnom neotvorenom balení.
Veľkosť balenia: 500 ml sprej, 5l
Doba schnutia pri 20 °C a 50% RH 24 hodín aj dlhšie v závislosti na ošetrovanom povrchu, spôsobe aplikácie a požadovanom účinku.
VOC – obsah prchavých organických zlúčenín: Nevzťahuje sa podľa smernice EÚ 2004/42.
BEZPEČNOSŤ:
NEBEZPEČENSTVO: GHS05, GHS09
Spôsobuje vážne poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vypláchnite vodou. Pokiaľ nosíte kontaktné šošovky, tak ich vyberte a pokračujte ďalej vo vyplachovaní. Okamžite volajte Toxikologocké informačné stredisko/ lekára/..Prázdnu nádobu alebo nepoužitý obal zlikvidujte v zbernom dvore alebo zlikvidujte doma do kontajnera ktorý je na tourčený v súlade s miestnymi predpismi.

Pomôcky na nanášanie prípravku RUST SPIRIT

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Štetec
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Valček
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Handrička
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Hubka
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Dodávané v spreji

Ako správne používať prípravok OWATROL RUST SPIRIT

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Zakryť všetko, čo nemá byť natreté.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Aplikovať pri teplote +5 °C až +35 °C.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Nenanášajte na priamom slnku alebo na horúce povrchy.

Príprava povrchu

Povrchy musia byť čisté, suché a zbavené oleja, mastnoty, špiny a iných povrchových nečistôt. Čistite povrch dôkladne pomocou neoxidujúceho rozpúšťadla, napr. Aceton. Povrchy vystavené chemikáliám (kyslo, zásadité alebo soľné roztoky)
by mali byť umyté veľkým množstvom vody alebo očistené parou. Všetky staré nátery treba odstrániť na holý kov. Kontaktujte nás.

Aplikácia prípravku OWATROL RUST SPIRIT

Aplikujte RUST SPIRIT® na holý kovový povrch priamo z rozprašovaša alebo použite jeden z "Aplikačných nástrojov" pre ďalšie dekoratívne efekty. Na dosiahnutie najlepších výsledkov a najprirodzenejšieho vzhľadu použite RUST SPIRIT® nerovnomerne. Oxidácia začína okamžite (objaví sa hrdza). Pokiaľ oxidácia nezačne, je na povrchu náter ktorý musí byť odstránený pred opätovným nanesením produktu RUST SPIRIT®. Nechajte schnúť minimálne 24 hodín v závislosti od teploty a vlhkosti vzduchu. Produkt v priebehu schnutia neotierajte. Pokiaľ je vzduch veľmi suchý, je možné ošetrený povrch navlhčiť vodou z rozprašovaša na reaktiváciu oxidačného procesu. V závislosti od povrchu môže reaktivácia viesť k ďalším farebným tónom. Po dosiahnutí požadovaného účinku, dôkladne povrch opláchnite čistou vodou, aby ste zastavili chemickú reakciu prípravku RUST SPIRIT®. Nepoužívajte žiadne iné neutralizačné roztoky. Ošetrený povrch nechajte uschnúť.

OWATROL RUST SPIRIT - poznámka k aplikácii

Upravený povrch produktom RUST SPIRIT® bude v budúcnosti náchylný na ďalšiu koróziu. Na zmiernenie korózie odporúčame finálny povrch ošetriť produktom OWATROL OIL alebo OXID VERNIS.

Výdatnosť prostriedku RUST SPIRIT

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi 10 - 15 m 2 /l
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti na metóde nanášania a požadovanej intenzite požadovaného účinku.

Obmedzenia v použití prípravku RUST SPIRIT

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Nepoužívať na neželezné kovy.

Spôsob očistenia prípravku RUST SPIRIT z povrchu

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Vodou

Ako správne skladovať prípravok RUST SPIRIT

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Chráňte pred mrazom a vysokými teplotami.

Pri aktivátore hrdze RUST SPIRIT, dbajte bezpečnostných odporúčaní

 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Liek uchovávajte mimo dosahu detí.
 • OWATROL RUST SPIRIT dekorativní aktivátor rzi Viac informácií nájdete v bezpečnostných listoch v sekcii „ Na stiahnutie

Umelá hrdza - hodiny - Owatrol RUST SPIRITUmelá hrdza - plechovka - Owatrol RUST SPIRIT

Typ farby vrchný
Farba hnedé
(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovedi)
(Nepovinné)
Odoslať dotaz
Hodnotenie 
28.01.2022

OWATROL RUST SPIRIT je účinný, ako je popísané stačí mať plech s odmasteným povrchom a už pri prvom nástreku (vhodný je nerovnomerný) sú účinky jasne viditeľné. Použili sme pre kovové dizajnové prvky v novej kuchynskej linke a potom zafixovali OWATROL OIL a urobili finálny náter.

Hodnotenie 
28.01.2022

Hľadal som prostriedok, ktorý napríklad aj na nových kovových predmetoch vytvorí reálnu dekoratívnu hrdzu, východiskový predmet tak dostane starožitný nádych. Z výsledku prípravku RUST SPIRIT, ktorý je fakt účinný a rýchly – hrdza sa objavuje takmer okamžite a stačí počkať na správnu chvíľu a celý proces zastaviť prostriedkom OWATROL OIL som nadšený.
Hrdzavé dekorácie sú v móde a tak je fajn, že teraz si ich môžem aj vytvoriť sám. RUST SPIRIT® som použili na kovovú skriňu, police a pár drobných doplnkov.

Napíšte svoju recenziu

Napísať recenziu

OWATROL RUST SPIRIT - dekoratívny aktivátor hrdze

OWATROL RUST SPIRIT - dekoratívny aktivátor hrdze

RUST SPIRIT ® je silný aktivátor hrdze, na vytváranie dekoratívnych oxidačných efektov (zhrdzavenie) na povrchu železných kovov. Ľahko sa nanáša a jeho okamžitý účinok zaručí kvalitný a trvalý výsledok.

Povrch ošetrený produktom RUST SPIRIT bude v budúcnosti náchylný na ďalšiu koróziu. Na fixáciu vytvorenej korózie, odporúčame finálny povrch ošetriť produktom OWATROL OIL. Pre následnú ľahšiu údržbu, ošetrite povrch produktom OXID VERNIS, ktorý je navyše UV odolný.

Optimálna teplota pre aplikáciu sa pohybuje medzi +5 °C až +35 °C. Nesmú sa používať na neželezné kovy!

Viac informácií ako postupovať nájdete v sekcii "Na stiahnutie"

Výdatnosť prostriedku je 10 – 15 m 2 /l liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti na metóde nanášania a požadovanej intenzite požadovaného účinku.

Napísať recenziu