Číry UV odolný lak na kov OWATROL OXID VERNIS

OWATROL OXID VERNIS - číry UV odolný lak na kov

OWATROL OXID VERNIS® je jednoliaty číry UV odolný lak obohatený alkydovými živicami a modifikovaným polyuretánom na použitie na nové alebo zoxidované kovy, ktoré boli predtým ošetrené produktom OWATROL OIL® u ktorých je vyžadované udržiavanie prirodzeného vzhľadu povrchu.

Je dlhodobo účinný a má vysokú odolnosť voči UV žiareniu a je tak obzvlášť vhodný pre náročné klimatické podmienky. Zdobí, chráni a má veľmi elastickú štruktúru- nedochádza k odlupovaniu. Má dlhú životnosť a vysokú odolnosť a zachováva prirodzený vzhľad podkladu.

OWATROL OXID VERNIS® sa ľahko aplikuje, je umývateľný. Je vhodný pre vodorovné aj zvislé povrchy a vnútorné aj vonkajšie použitie. Možno použiť na nové alebo zoxidované povrchy - železné a neželezné kovy. Nepoužívať na podlahy.

OWATROL OXID VERNIS® v matnom odtieni je vhodné použiť v interiéri. Odtieň Satin je vhodné použiť v exteriéri vďaka vylepšeným penetračným schopnostiam, vyššiu odolnosť proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom.

Výdatnosť je 18 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Viac informácií
Reduced price! OWATROL OXID VERNIS - Číry lak na kov
Kalkulátor spotreby
Skladom

Zľava AKCIA -10% 27,54 € Cena s DPH: 24,79 €

Číry UV odolný lak na kovOWATROLOXID VERNIS má tieto vlastnosti

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovZdobia, chránia, odolný voči poveternostným vplyvom - vysoká odolnosť proti UV žiareniu.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovDlhá životnosť - optimálna ochrana v náročných klimatických podmienkach.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovVysoká odolnosť - hmla, sneh, dážď, slaná voda...
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovZachováva prirodzený vzhľad podkladu.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovIdeálne pre veľmi vlhké interiérové prostredie.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovVeľmi elastická štruktúra
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNedochádza k odlupovaniu.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovJednoduchá aplikácia. Umývateľný.

Kde a na čo použiť číry UV odolný lakOWATROLOXID VERNIS

Číry UV odolný lakOWATROLOXID VERNIS jeurčený pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovVodorovné aj zvislé plochy.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovMožno použiť na nové alebo zoxidované povrchy.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNa železné aj neželezné kovy.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNábytok, brány, ploty, ozdoby, pergoly ...
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNepoužívať na podlahy.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovOWATROLOXID VERNIS® v matnom odtieni je vhodné použiť do interiéru.Odtieň Satin je vhodné použiť do
 • exteriéru vďaka vylepšeným penetračným schopnostiam, vyššia odolnosť proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom.

Technické údaje prípravku OXID VERNIS

OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kov
Vzhľad: matný (len v interiéri), satin
Farba: číra
Typ spojiva: alkydové živice s modifikovaným polyuretánom
Typ rozpúšťadla: lakový benzín
Viskozita: polokvapalná kvapalina
Merná hmotnosť (pri 20°C): 0,935 ± 0,05.
Obsah pevných látok: 58% ± 3
Bod vzplanutia: >60°C (140°F)
Veľkosť balenia: 0.75 l, 2.5l
Skladovateľnosť: minimálne 2 roky v originálnom neotvorenom balení.
Klasifikácia: Skupina 1 - Trieda 4a (podľa klasifikácie NBT 22-003 a NFT 36-005)
Doba schnutia (pri 20 ° C a 50% relatívnej vlhkosti): na dotyk: 5 hodín, plné schnutie: 24 hodín, v závislosti od teploty a vlhkosti, ďalšia vrstva po 24 hodinách.
VOC – obsah prchavých organických zlúčenín: Limitná hodnota pre tento výrobok (kat.A/E) podľa EÚ je: 400 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 400 g/l.
BEZPEČNOSŤ:
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakované vystavenie môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte výpary. Nesmie sa dostať do očí, na koži alebo na odev. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Prázdnu nádobu alebo nepoužitý obal zlikvidujte v zbernom dvore alebo zlikvidujte doma do nádoby na odpad, ktorá je na to určená v súlade s miestnymi predpismi.

Pomôcky na nanášanie prípravku OXID VERNIS

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovŠtetec
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovValček
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovSprej

Zásady správneho použitia prípravku OXID VERNIS

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovZakryte všetky plochy, ktoré nemajú byť natreté.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovAplikovať pri teplote +10 °C až +30 °C.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNeaplikujte na horúce povrchy.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovUistite sa, že pri použití je vnútorný priestor dobre vetraný.

Príprava povrchu pred použitím prípravku OXID VERNIS

Povrchy musia byť čisté, suché a zbavené oleja, mastnoty, špiny a iných povrchových nečistôt. Použite vhodný čistič v závislosti od podkladu a znečistenia daného povrchu, napr. Aceton na vyčistenie povrchu pred akýmkoľvek z nasledujúcich postupov prípravy. Odstráňte akékoľvek ostré hrany, aby sa lepšie vytvoril film na povrchu materiálu.

Železné kovy (nové alebo skorodované)

Odstráňte z povrchu všetky nečistoty (aj najmenšie veľkosti), hrdzu a ostatné cudzie telieska brúsením, tryskaním a/alebo iným mechanickým spôsobom. Odstráňte všetky zvyšky po brúsení pomocou vysávača, kompresora alebo pomocou oceľovej kefy. Ak je to nutné, použite handričku namočenú v rýchloschnúcom rozpúšťadle, napr. Aceton (nepoužívajte technický lieh), na odstránenie zvyšných nečistôt. Potom aplikujteOWATROLOIL® a nechajte zaschnúť.

Neželezné kovy (nové alebo oxidované)

Oxidovanýpovrch ošetríme vhodným abrazívom a/alebo čistiacim prostriedkom, ideálne bez rozpúšťadiel a kyselín. Pri hliníkových povrchoch je potrebné, aby abrazívny materiál bol konzistentný. Ak je to nutné, použite handričku namočenú v rýchloschnúcom rozpúšťadle, napr. Aceton (nepoužívajte technický lieh), na odstránenie zvyšných nečistôt a prachu. Nechajte vyschnúť. Potom aplikujteOWATROLOIL®a nechajte uschnúť.

Pozinkované/zinkové povrchy

V závislosti od stavu povrchu (nový alebo zvetraný) použite čistiaci prostriedok, ideálne bez rozpúšťadiel a kyselín alebo fosforečný roztok na vyčistenie povrchu, alebo povrch vyčistite pomocou vhodného rozpúšťadla, napr. Aceton (nepoužívajte technický lieh). Potom aplikujteOWATROLOIL® a nechajte uschnúť.

Poznámka:Podľa použitého procesu prípravy môže dôjsť k čiastočnému zafarbeniu povrchu.

Zhrdzavené povrchy (pre zachovanie vzhľadu hrdze):

Odstráňte všetky uvoľnené a odlupujúce sa časti hrdze za pomoci kefy alebo škrabky. Dôkladne odstráňte prach. Potom aplikujteOWATROLOIL® na nasýtenie povrchu a nechajte zaschnúť.

Staré nátery

Odstráňte všetky predchádzajúce nátery vhodným prostriedkom – otrýskaním, brúsením, mechanickým odstránením alebo chemickým odstraňovačom náteru pomocou produktu DSP 800® alebo prostriedkom DILUNET®, ktorý sa používa na obnovenie pôvodného stavu povrchu. V prípade potreby povrch vyčistite pomocou brúsenia vhodným abrazívom. Dôkladne utrite (odstráňte) prach. Potom aplikujteOWATROLOIL® na nasýtenie povrchu a nechajte zaschnúť.

Poznámka: Pokiaľ je povrch opláchnutý vodou, nechajte materiál dôkladne vyschnúť (24-72 hodín) a až potom použiteOWATROLOIL®.

Aplikácia prípravku OXID VERNIS

Neriediť. Pripravené na okamžité použitie. Pred a počas použitia dobre premiešajte. Aplikujte prvú vrstvu OXID VERNIS® a nechajte 24 hodín schnúť. Zaschnutý povrch obrúsiť brúsnym papierom s hrubosťou zrna 280 a dôkladne očistite od prachu. Naneste druhú vrstvu OXID VERNIS® a nechajte uschnúť.

Poznámka:Pridaním produktuOWATROLOIL® do OXID VERNIS® sa uľahčí nanášanie a OXID VERNIS® poskytne ešte väčšiu flexibilitu, čo ďalej znižuje riziko odlupovania a praskania.

Spôsob čistenia povrchu pri použití prípravku OXID VERNIS

Povrch čistite pravidelne metličkou, vysávačom alebo čistou vodou. V prvých 14 dňoch povrch natretý produktom OXID VERNIS® nečistite vodou. Nepoužívajte agresívne chemické čističe, ktoré odstraňujú mastnotu alebo akýkoľvek iný druh nečistôt, ktorý sa nahromadil na povrchu.

Údržba povrchu pri použití prípravku OXID VERNIS

OXID VERNIS® v dobrom stave

Povrch obrúsiť brúsnym papierom s hrubosťou 280 a dôkladne očistiť od prachu. Aplikujte prvú vrstvu OXID VERNIS® s pridaním 25%OWATROLOIL®*. Nechajte uschnúť 24-48 hodín. Naneste druhú vrstvu OXID VERNIS® a nechajte uschnúť.

OXID VERNIS® v zlom stave

Pozri . “Staršie upravené plochy” v časti “Príprava povrchu”. Použite OXID VERNIS® podľa pokynov v časti "Aplikácie".

Výdatnosť prostriedku OXID VERNIS

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNa jednu vrstvu: 18m2/l.

Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Čistenie prípravku OXID VERNIS po jeho použití

Očistiť všetky nezaschnuté pomôcky a vybavenie v lakovom benzíne. Pokiaľ zaschnú, použitý odstraňovač starých náterov.

Skladovanie prípravku OXID VERNIS

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovChráňte pred mrazom a vysokými teplotami.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovNespotrebovaný obsah OXID VERNIS skladujte v tesnom a uzavretom originálnom balení.

Pri použití prípravku OXID VERNIS, dodržujte bezpečnostné odporúčania

 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovLiek uchovávajte mimo dosahu detí.
 • OWATROL OXID VERNIS čírý lak na kovViac informácií nájdete v bezpečnostných listoch v sekcii „Na stiahnutie

owatrolowatrol oxid vernis

Typ farby lak
Farba transparentné
(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovedi)
(Nepovinné)
Odoslať dotaz
Hodnotenie 
10.04.2022

Skoda, že tie recenzie vyzerajú, ako by ich písal rovnaký človek. Inak by ten produkt nevyzeral zle, ale fake recenzie tomu uberajú.

Hodnotenie 
04.02.2022

OXID VERNIS zdobí, chráni a je odolný voči náročným poveternostným vplyvom, je vhodný aj pre veľmi vlhké vonkajšie prostredie, navyše má vysoká odolnosť proti UV žiareniu. Natieral som kovanú bránu, plot aj záhradný nábytok z rovnakého materiálu. Lak dobre priľne, ľahko sa natiera a nesteká aj na zvisle.

Hodnotenie 
28.01.2022

Udržuje, chráni a oživuje už skorodovaný povrch predmetov s dekoračnou hrdzou proti opotrebovaniu, prachu i zašpineniu a zároveň im dodáva matný, prirodzený finálny vzhľad. Vrelo odporúčame.

Hodnotenie 
28.01.2022

Jediný bezfarebný saténový lak na železo na povrch s vytvorenou alebo vyrobenou hrdzou, ktorý som na trhu našla. Zdobia a chránia chcené hrdzavé plochy proti odlupovaniu. Nanášanie prevedené valčekom zvisle na stenu v interiéri nadväzujúce na exteriér, perfektne sa rozotiera a po zaschnutí má krásny matný vzhľad. Lak má vysokú odolnosť voči UV žiareniu a má byť dlhodobo účinný. Tak uvidím za pár rokov.
Rozhodne Vernis odporúčame.

Napíšte svoju recenziu

Napísať recenziu

OWATROL OXID VERNIS - číry UV odolný lak na kov

OWATROL OXID VERNIS - číry UV odolný lak na kov

OWATROL OXID VERNIS® je jednoliaty číry UV odolný lak obohatený alkydovými živicami a modifikovaným polyuretánom na použitie na nové alebo zoxidované kovy, ktoré boli predtým ošetrené produktom OWATROL OIL® u ktorých je vyžadované udržiavanie prirodzeného vzhľadu povrchu.

Je dlhodobo účinný a má vysokú odolnosť voči UV žiareniu a je tak obzvlášť vhodný pre náročné klimatické podmienky. Zdobí, chráni a má veľmi elastickú štruktúru- nedochádza k odlupovaniu. Má dlhú životnosť a vysokú odolnosť a zachováva prirodzený vzhľad podkladu.

OWATROL OXID VERNIS® sa ľahko aplikuje, je umývateľný. Je vhodný pre vodorovné aj zvislé povrchy a vnútorné aj vonkajšie použitie. Možno použiť na nové alebo zoxidované povrchy - železné a neželezné kovy. Nepoužívať na podlahy.

OWATROL OXID VERNIS® v matnom odtieni je vhodné použiť v interiéri. Odtieň Satin je vhodné použiť v exteriéri vďaka vylepšeným penetračným schopnostiam, vyššiu odolnosť proti UV žiareniu a poveternostným vplyvom.

Výdatnosť je 18 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Napísať recenziu