OWATROL OIL - Zastaví hrdzu a priľne na všetky povrchy

OWATROL OIL - zastaví hrdzu a priľne na všetky povrchy

OWATROL ®OIL je úplne neporaziteľný a úplne jedinečný prostriedok v ošetrení korózie, zlepšenie tekutosti a priľnavosti náteru. Tepelná odolnosť +175 °C. Viacúčelový vysoko penetračný olej, ktorý schne na vzduchu, vytesňuje vlhkosť a vzduch zo zhrdzaveného kovu, a tým zabraňuje nežiaducej korózii.

OWATROL ®OIL je veľmi obľúbený a vyhľadávaný produkt na konzerváciu povrchu kováčskych výrobkov. Na získanie štýlového, vysoko lesklého zhrdzaveného vzhľadu, je možné zhrdzavené povrchy po ošetrení OWATROL ®OIL následne zatrieť produktom OWATROL ® DEKS OLJE D.2 - olejový lak s veľmi vysokým leskom.

OWATROL ®OIL je určený na železné aj neželezné kovy a všetky drevené povrchy (oceľové konštrukcie, zábradlia, rošty, trupy lodí, cisterny, stroje, časti motora, všetky drevené povrchy...)

Veľkosť balenia: 0.125 ml, 300 ml - sprej, 1l, 5l

Výdatnosť prostriedku je 18 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Viac informácií
Reduced price! OWATROL OIL - zastaví hrdzu a priľne na všetky povrchy
Kalkulátor spotreby
Skladom

Zľava AKCIA -10% 12,10 € Cena s DPH: 10,89 €

Prípravok na ošetrenie korózie OWATROL OIL má tieto vlastnosti

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVhodný aplikovať priamo na zhrdzavené povrchy.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPre schopnosť vytesniť vlhkosť a vzduch prenikne hlboko do zhrdzavených povrchov.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVytvorí pevnú stabilnú vrstvu, ku ktorej ostatné farby môžu priľnúť.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPo preniknutí hrdzou úplne uzavrie zdravú spodnú vrstvu kovu pred ďalšou koróziou.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyJe kompatibilný so všetkými farbami na báze oleja a alkydov.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyIdeálne pre použitie na neželezné kovy-zinok, med, hliník,...
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVýborný základový náter pre galvanizované povrchy - nevyžaduje sa zvetranie alebo morenie.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPrísada pre všetky olejové/alkydové farby, moridlá a laky, vrátane uretán-alkydových farieb.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVypĺňa póry dreva olejom - zabraňuje olupovaniu farby.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZaistí dokonalú priľnavosť finálnych náterov.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyUľahčuje nanášanie finálnych náterov v sťažených podmienkach.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNa získanie štýlového vysoko lesklého zhrdzaveného vzhľadu je možné zhrdzavené povrchy pretrieť produktom DEKS OLJE D.2*.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZlepšuje tekutosť náterov a ich vlastnosti – zvýšenie doby schnutia.

Kde a na čo použiť inhibítor korózie OWATROL OIL

Vysoko penetračný olejOWATROLOIL jeurčený pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyOceľové konštrukcie, zábradlia, potrubia, rošty, schody,...
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyStroje, časti motora, vlečky,...
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyTrupy lodí, cisterny,....
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVšetky drevené povrchy, suché, pórovité, mäkké a drevo napadnuté hmyzom.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVodorovné a zvisle povrchy.

Technické údaje prípravku OWATROL OIL

Vzhľad: priehľadný mat.
Typ spojiva: alkydová živica
Typ rozpúšťadla: riedidlo
Viskozita: tekutý
Merná hmotnosť (pri 20°C): 0,877 ± 0,05
Forma: kvapalina
Obsah neprchavých látok: 44% ± 2
Bod vzplanutia: > 60°C
Tepelná odolnosť (plne vytvrdený suchý povlak): +175°C
Skladovateľnosť: minimálne 1 rok v originálnom neotvorenom balení
Veľkosť balenia: 0.125 ml, 300 ml - sprej, 1l, 5l
Farba: priehľadná
Doba schnutia:

na dotyk: 12 hodín; plné schnutie: 24 hodín v závislosti na teplote a vlhkosti. Ďalšia vrstva po 24-48 hodinách

VOC: Limitná hodnota pre tento výrobok (kat. A/h) podľa EU je: 750 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 489 g/l VOC
BEZPEČNOSŤ:
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakované vystavenie môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte výpary prachu. Nesmie sa dostať do očí, na koži alebo na odev. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Prázdnu nádobu alebo nepoužitý obal zlikvidujte v zbernom dvore alebo zlikvidujte doma do nádoby na odpad, ktorá je na to určená v súlade s miestnymi predpismi.

Pomôcky na nanášanie prípravku OWATROL OIL

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyŠtetec.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyValček.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyStriekacia alebo nízkotlaková pištoľ.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZáhradný rozprašovač, postrekovač.

Zásady správneho použitia prípravku OWATROL OIL

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZakrytý všetko, čo nemá byť natreté.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyAplikovať pri teplote +5 °C až +35 °C.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNenanášajte na priamom slnku alebo na horúce povrchy.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPred pridaním olejaOWATROL® OIL do farby otestujte kompatibilitu.

Príprava povrchu pred ošetrením korózie prípravkom OWATROL OIL

Kondicionér farby

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPripraviť povrch podľa inštrukcií uvedených na plechovke farby.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyOdstrániť všetok voľný a odlupujúci sa materiál.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyAkýkoľvek organicky rast ošetriť pomocou fungicídneho roztoku alebo zmiešať 1 diel vody a 1 diel chlórového bielidla (nechať bielidlo pôsobiť po dobu 15 minút), dôkladne opláchnuť a nechať uschnúť.

Inhibítor korózie

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPovrchy musia byť čisté, suché a zbavené oleja, mastnoty a ďalších povrchových nečistôt.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyOdstráňte všetky šupiny, voľnú a odlupujúcu sa hrdzu. Staré farby odstrániť až na zdravý povrch a hrany.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyJemne obrúsiť ostré hrany. Povrchy vystavené chemikáliám (kyslo, zásadité alebo soľné roztoky) by mali byť umyté veľkým množstvom vody alebo očistené parou.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchySilne znečistené povrchy by mali byť očistené vhodným riedidlom.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNeodstraňujte pevnú a súdržnú hrdzu ani neobrusujte až na čistý a lesklý kov.

Aplikácia prípravku OWATROL OIL - Kondicionér farby

Farbu nanášajte normálnym spôsobom. Pokiaľ je farba lepkavá, ťahá sa, reaguje rýchlo alebo sa riadne nevyrovnáva, pridajte olejOWATROL® OIL (dobre vmiešajte) pokiaľ farba nepracuje hladko, jednoducho a rovnomerne. Nechajte sa viesť štetcom, valčekom alebo postrekovačom.

Pokyny na miešanie

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVrchná vrstva: Ako je požadované. Normálne 5-20% podľa objemu.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchySpodná vrstva: do 30% objemu.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZákladová vrstva: do 50% objemu.

Vyššie uvedené slúži iba ako orientačný návod. Podmienky nanášania, pórovitosť povrchu, atď. určujú množstvo olejaOWATROL® OIL, ktorý sa má vmiešať do farby.

Zdravé drevené povrchy

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNatrieť palice drevo základovým náterom zmesou 1 dielu olejaOWATROL® OIL a 2 diely základového náteru.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNechať uschnúť.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNasleduje klasický systém náteru pridaním olejaOWATROL® OIL podľa vyššie uvedeného v sekcii "Pokyny na miešanie".

Poškodené, olejové drevené povrchy alebo drevené povrchy napadnuté hmyzom

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNaneste 2 až 4 výdatné vrstvy olejaOWATROL® OIL systémom „mokrý na mokrý“, tak rýchlo ako ho bude drevo absorbovať. Nenechajte olejOWATROL® OIL uschnúť medzi nanášaním jednotlivých vrstiev.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyKeď drevo už nebude viac schopné absorbovať olejOWATROL® OIL , zotrite nevsiaknutý olejOWATROL® OIL a nechajte cez noc uschnúť min. 12 hodín.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPotom postupujte klasickým systémom náteru pridaním olejaOWATROL® OIL podľa vyššie uvedeného v sekcii "Pokyny na miešanie".
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyTento spôsob Vám zaistí priľnutie náteru k podkladu a uľahčí aplikáciu náteru.

Aplikácia prípravku OWATROL OIL - Inhibítor korózie

Nové čisté oceľové povrchy

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNatrite nový oceľový povrch základovým náterom zmesou 1 dielu olejaOWATROL® OIL a 3 dielov základového náteru.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNasleduje klasický systém náteru pridaním olejaOWATROL® OIL podľa vyššie uvedeného v sekcii "Pokyny na miešanie".

Ľahko zhrdzavené povrchy

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNatrite nový oceľový povrch základovým náterom zmesou 1 dielu olejaOWATROL® OIL a 2 dielov základového náteru.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNasleduje klasický systém náteru pridaním olejaOWATROL® OIL podľa vyššie uvedeného v sekcii "Pokyny na miešanie".

Novy nenatretý zhrdzavili oceľový povrch

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNatrite nový oceľový povrch základovým náterom zmesou 1 dielu olejaOWATROL® OIL a 1 dielu základového náteru.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNasleduje klasický systém náteru pridaním olejaOWATROL® OIL podľa vyššie uvedeného v sekcii "Pokyny na miešanie".

Staré silne zhrdzavené alebo predtým natreté povrchy

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNaneste olejOWATROL® OIL systémom „mokrý na mokrý“ na nechránenú hrdzu, kým sa povrch nenasýti (už ďalej nevsakuje) a nechať uschnúť.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNenechajte olejOWATROL® OIL uschnúť medzi nanášaním jednotlivých vrstiev.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyKeď je olejOWATROL® OIL suchá, nasýtenie sa prejaví jednotným lesklým vzhľadom povrchu.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPred zatuhnutím olejaOWATROL® OIL , skontrolovať povrch a odstrániť šupinky hrdze a staré farby, ktoré sa uvoľnili vyššie uvedenú aplikáciu.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPokiaľ je potrebné, tieto oblasti opravte a nechajte uschnúť.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNaneste zmes 1 dieluOWATROL® OIL a 1 dielu základového náteru.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNasleduje klasický systém náteru pridaním olejaOWATROL® OIL do nasledujúcich vrstiev náteru podľa inštrukcii „Pokyny na miešanie". Poznámka: olejOWATROL® OIL nezdvihne dobre priľnutú farbu.

Výdatnosť prípravku OWATROL OIL

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchy18m2/l
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchySkutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu

Obmedzenie prípravku OWATROL OIL

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNemiešať alebo nepretierať olejOWATROL® OIL s farbami obsahujúci riedidlá, tj. Xylén, 2-zložkové nátery, chlórovaný kaučuk, atď. - pre tieto farby použiť náterOWATROL® CIP*

Spôsob očistenia prípravku OWATROL OIL z povrchu

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyOčistiť všetky nezaschnuté pomôcky a vybavenie v lakovom benzíne.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPokiaľ zaschnú, použiť odstraňovač starých náterov. Skladovať a udržiavať vybavenie podľa pokynov výrobcu.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPOZNAMKA: Akékoľvek handry, oceľová vlna atď. Nasiaknuté olejomOWATROL® OIL sa môžu samovoľne vznietiť, pokiaľ nie sú správne zlikvidované.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyPred vyhodením spolu s domovým odpadom musia byť handry, oceľová vlna atď. po použití nasiaknuté vodou alebo umiestnené do uzavretej vodou naplnenej nádoby.

Skladovanie prípravku OWATROL OIL

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyZvyšokOWATROL® OIL by mal byť premiestnený do menšej, utesnenej a uzavretej kovovej alebo sklenenej nádoby.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyChrániť pred mrazom a vysokými teplotami.

Pri použití prípravku OWATROL OIL, dodržujte bezpečnostné odporúčania

 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyUchovať mimo dosahu detí.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyNevdychovať výpary.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyVyhnúť sa kontaktu s kožou a očami.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyV prípade prehltnutia, nevyvolávať zvracanie: okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať etiketu výrobku.
 • OWATROL OIL - zastaví rez a přilne na všechny povrchyViac informácií nájdete v bezpečnostných listoch v sekcii „Na stiahnutie

Ošetření kovových konstrukcí - OWATROL OIL
OWATROL OIL - Ošetření kovových vrat

Typ farby základné
Farba transparentné
Priamo na hrdzu Áno
(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovedi)
(Nepovinné)
Odoslať dotaz
Hodnotenie 
03.02.2022

Vyrábam dekoratívne a sochárske predmety z ocele a Owatrol Oil dodáva mojim zhrdzaveným dielom krásnu gaštanovú farbu a zabraňuje ďalšiemu hrdzaveniu. Používam ho na natieranie celých kusov, ktoré sú určené na vystavenie vonkajším živlom, ale aj s vybranými farbami a hrdzou, aby som dosiahol pestrú povrchovú úpravu a jednorazovú patinu.

Hodnotenie 
03.02.2022

Úžasná vec, skvelý ako kondicionér a prísada do náteru, zastavuje hrdzu, stabilizuje praskajúci betón, zastavuje poškodenie dreva atď. Proste sa hodí na ošetrenie množstva vecí nášho práve rekonštruovaného rodinného domu.

Hodnotenie 
03.02.2022

Tento výrobok používam už viac ako 5 rokov a bez obáv môžem povedať, že je to jeden z najlepších a najuniverzálnejších výrobkov na trhu.

Hodnotenie 
03.02.2022

Prostriedok sme použili na fixáciu žiaducej hrdze obkladových plechov - materiál Corten. Klient chcel mať povrch ošetrený, aby nedochádzalo vplyvom počasia stekaním k poškodeniu drevenej priľahlej terasy a chodníkovej prírodnej dlažby.
OWATROL®OIL sme vybrali z dvoch, ktoré nám odporučil kolega z firmy, ktorá inštaláciu obkladu vykonávala.
Natreté pred 6 mesiacmi a svoj účel OIL splnil perfektne a vyzdvihujem aj krásny prirodzený matný povrch.

Hodnotenie 
03.02.2022

V dielni používame Owatrol oil na konzerváciu povrchu kováčskych výrobkov. Na získanie štýlového, vysoko lesklého zhrdzaveného vzhľadu ho následne ho natrieme olejovým lakom Owatrol DEKS OLJE D.2. Pri týchto náteroch máme istotu, že našim výrobkom zvýšia tieto produkty hodnotu, krásu a trvanlivosť. Preto odporúčame aj ostatným.

Hodnotenie 
03.02.2022

Použila som na staré drevené povrchy, ktoré boli suché, pórovité, mäkké dokonca aj pre napadnuté hmyzom pri renovácii dreveného záhradného altánku z roku 1940, ktorý prežil aj povodne v roku 1997. Po očistení a výmene zlých častí a okien OWATROL OIL drevo skvele vyplnil a zacelil. Najhoršie miesta som natierala 2x. Po dobrom zaschnutí som celý altánok natrela ešte farbou OWATROL AQUADECKS v odtieni starošedá. Výsledok dopadol skvele a tak dúfam, že prežije bez úhony ďalší niekoľko rokov.

Hodnotenie 
28.01.2022

červené kompozitné dvere
Klobúk dole, vidieť znamená veriť. Myslel som, že naše červené vchodové dvere z kompozitného materiálu už majú svoje lepšie dni za sebou, na slnku totiž farba vybledla. Na odporúčanie kolegu som použil tento výrobok OIL a som úplne ohromený a šťastný, ako to prinieslo farbu dverí späť k životu. Ďakujem, vynikajúci prípravok.

Hodnotenie 
28.01.2022

Mám pekné ohnisko, ktoré som cez zimu hlúpo nechal vonku, a vytvorila sa na ňom silná vrstva hrdze. Drôtenou kefou a oceľovou vlnou som odstránil najhoršiu hrdzu. Natrel som to olejom a vyšlo to krásne, pridám ďalšiu vrstvu, ale zatiaľ som veľmi spokojný.

Hodnotenie 
28.01.2022

Na ochranu patiny starého podstavca šijacieho stroja, ktorý slúžil ako stolík na balkóne som použila OWATROL®OIL . Nechcela som stratiť hrdzavý vzhľad, ale chcela som liatinu ochrániť pred zhrdzavením a pred zanechaním hrdzavých prachových stôp na všetkom, čo sa jej dotkne. Po prejdení drôtenou kefou na vŕtačke a jednej vrstve oleja to hneď vyzerá skvele. Olej kovy zapečatil a zanechal na nich číry, lesklý povrch. Z výsledku som nadšená. Kúpila som 300ml plechovku, ale na pokrytie celého podkladu som použila sotva polovicu, nakoniec som zrenovovala aj starú pampu z pivnice, teraz z nej je pekný dizajnový kúsok.

Napíšte svoju recenziu

Napísať recenziu

OWATROL OIL - zastaví hrdzu a priľne na všetky povrchy

OWATROL OIL - zastaví hrdzu a priľne na všetky povrchy

OWATROL ®OIL je úplne neporaziteľný a úplne jedinečný prostriedok v ošetrení korózie, zlepšenie tekutosti a priľnavosti náteru. Tepelná odolnosť +175 °C. Viacúčelový vysoko penetračný olej, ktorý schne na vzduchu, vytesňuje vlhkosť a vzduch zo zhrdzaveného kovu, a tým zabraňuje nežiaducej korózii.

OWATROL ®OIL je veľmi obľúbený a vyhľadávaný produkt na konzerváciu povrchu kováčskych výrobkov. Na získanie štýlového, vysoko lesklého zhrdzaveného vzhľadu, je možné zhrdzavené povrchy po ošetrení OWATROL ®OIL následne zatrieť produktom OWATROL ® DEKS OLJE D.2 - olejový lak s veľmi vysokým leskom.

OWATROL ®OIL je určený na železné aj neželezné kovy a všetky drevené povrchy (oceľové konštrukcie, zábradlia, rošty, trupy lodí, cisterny, stroje, časti motora, všetky drevené povrchy...)

Veľkosť balenia: 0.125 ml, 300 ml - sprej, 1l, 5l

Výdatnosť prostriedku je 18 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Napísať recenziu