Náter na drevo na vodnej báze OWATROL AQUATHERM

OWATROL AQUATHERM - náter na vodnej báze s UV ochranou

Jedná sa o nový náter vyvinutý na základe pôvodného náteru OWATROL AQUADECKS® . Nový náter OWATROL AQUATHERM® bol doplnený o aditívum a počas testovania v rokoch 2019 až 2021 dosiahol lepší výkon ako jeho predchodca.

Náter OWATROL AQUATHERM® má rovnaký základ a je možné ho používať aj ako udržiavací náter pre plochy pôvodne ošetrené náterom OWATROL AQUADECKS® .

OWATROL AQUATHERM® je penetračný a priľnavý finálny náter na drevo s UV ochranou, ktorý poskytuje pružnú, dlhotrvajúcu bohatú matnú farbu pre všetky typy dreva, vrátane tvrdých exotických drevín.

OWATROL AQUATHERM® vsakuje, preniká do dreva a stabilizuje ho za účelom zníženia vzniku prasklín, deformácií a iných poškodení spôsobených vlhkosti a slnkom. Obsahuje vysoko kvalitné transoxide pigmenty pohlcujúce UV žiarenie.

OWATROL AQUATHERM® je vhodný na použitie na všetky druhy dreva:

- Mäkké drevo - (vrátane tlakovo aj tepelne ošetreného dreva), smrek, smrekovec, borovica, céder...

- Tvrdé drevo – teak, iroko, bangkirai, massaranduba, dub, gaštan...

Výdatnosť prostriedku pri prvom nátere je 5 m 2 /1 liter v 2 vrstvách. Údržba povrchu 10-12m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Viac informácií
Reduced price! OWATROL AQUATHERM - náter na vodnej báze s UV ochranou
Kalkulátor spotreby
Skladom

Zľava AKCIA -8% 35,33 € Cena s DPH: 32,50 €

OWATROLAQUATHERM®je penetračný a priľnavý finálny náter na drevo

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaBohatá matná farba vhodná na všetky typy dreva.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaPoskytuje UV ochranu.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaVsakuje a preniká do dreva a stabilizuje ho.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaZnižuje vznik prasklín a iných deformácií spôsobených vlhkosťou a slnkom.

Náter na drevoOWATROLAQUATHERM®má tieto vlastnosti

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaVsakuje, preniká a stabilizuje drevo za účelom zníženia škôd spôsobených vlhkosti a slnkom.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaMôže sa aplikovať na nové alebo zvetrané drevo.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaPoskytuje matný vzhľad zvýrazňujúci krásu dreva.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaObsahuje vysoko kvalitné transoxide pigmenty pohlcujúce UV žiarenie.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaZaisťuje dlhotrvajúci finálny náter.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaMá slabý zápach a rýchlo zasychá.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaJednoducho sa nanáša a čisti mydlom a vodou.

Produkt AQUATHERM®je vhodný na tieto druhy dreva

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaVhodný pre vnútorné aj vonkajšie použitie.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNa tvrdé drevá: ipe, ironwood, mahagónové a teakové drevo,.......
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNa mäkké drevá: borovica, smrekovec, céder, smrek …
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNa termicky upravené aj tlakovo impregnované drevá.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaPre vodorovné aj zvislé povrchy ako sú podlahy, obloženie, ploty a nábytok

Technické údaje prípravku AQUATHERM®

Vzhľad: Matný
Typ spojiva: Akryl-alkydové
Typ riedidla: Voda
Merná hmotnosť: 1.01 ± 0.05
Forma: Kvapalina
Obsah neprchavých látok: 11% ± 2
Bod vzplanutia: Nezaradený medzi horľaviny
Skladovateľnosť: min. 1 rok v originálnom neotvorenom balení
Veľkosť balenia: 1l, 5l
Odtiene: Honey, Teak, Grafitovo šedá
Doba schnutia: 4 hodiny v závislosti na teplote a vlhkosti. Pre terasy až do 48 hodín v závislosti od počasia
VOC: Limitná hodnota pre tento výrobok (kat.A/f) podľa EU je: 130g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 47 g/l.
BEZPEČNOSŤ:
Obsahuje 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE (IPBC). Môže vyvolať alergickú reakciu. Obsahuje 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H)-ONE. Môže vyvolať alergickú reakciu. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte výpary prachu. Nesmie sa dostať do očí, na koži alebo na odev. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Prázdnu nádobu alebo nepoužitý obal zlikvidujte v zbernom dvore alebo zlikvidujte doma do kontajnera, ktorý je na to určený v súlade s miestnymi predpismi.

Spôsob prípravy povrchu pri natieraní dreva prípravkom AQUATHERM®

Povrchy musia byť úplne čisté, suché a zbavené nečistôt, mastnôt, špiny, plesní a predchádzajúcich náterov. Plesne ošetriť roztokom 50/50 bielidlo/voda. Vydrhnúť povrch a nechať pôsobiť 10-15 minút a dôkladne opláchnuť. Po odstránení a očistení povrchu nechať drevo 2-3 dni vyschnúť alebo pokiaľ drevo pred aplikáciou finálneho náteru nedosiahne vlhkosti s obsahom 18% alebo menej. AQUATHERM® sa môže aplikovať iba na palice alebo zvetrané drevo alebo už skôr ošetrené náterom AQUATHERM®. Všetky ostatné nátery MUSIA byt úplne odstránené. V prípade nutnosti obrúsiť povrch po odstránení náterov a očistení dreva (brúsny papier zrno 80).

Nové drevené povrchy

Nové drevo má povrch (veľký obsah vody a vlastných prírodných látok), ktorý zabraňuje penetrácii a priľnutiu akéhokoľvek finálneho náteru. Tento povrch by mal byť pred aplikáciu odstránený, aby bol zaistený účinok finálneho náteru. Ošetriť povrch čističom AQUANETT® a neutralizovať a pripraviť povrch prípravkom NET-TROL®*, prípadne obrúsiť povrch brúsnym papierom o hrubosti 80. Odstrániť všetky voľné drevené častice. Otestovať absorpčné vlastnosti dreva postriekaním povrchu vodou. Pokiaľ sa voda rýchlo vsiakne, povrch je pripravený na finálny náter.

Neošetrené zvetrané drevo

Neošetrené drevené povrchy, ktoré zvetrávali dlhšie ako 6 mesiacov by mali byť dôkladne očistené neriedeným prípravkom NET-TROL®*, aby boli odstránené všetky voľné drevené vlákna, špina a ostatné povrchové nečistoty.

Už ošetrené povrchy (olejom)

Všetky oleje a impregnačné nátery musia byť úplne a dôkladne odstránené čističom AQUANETT®* a takto očistený povrch neutralizovať prípravkom NET-TROL®* pred aplikáciou finálneho náteru AQUATHERM®.

Už ošetrené povrchy (farbou, moridlom, lakom, impregnáciou proti vode,....)

Všetky predchádzajúce nátery musia byť úplne a dôkladne odstránené odstraňovačom náterov DILUNETT®* a takto očistený povrch neutralizovať prípravkom NET-TROL®* pred aplikáciou finálneho náteru AQUATHERM®.

Iné finálne nátery, napr. dvojzložkové, epoxidové živice, uretány,.......)

Pre ďalšie informácie a rady kontaktujte naše technické oddelenie.

Poznámka:Tvrdé drevá vrátane exotických tvrdých drevín bohatých na taníny napr. céder, douglaska tisolista, teak, ipe... môžu po použití prípravkov AQUANETT®* a DILUNETT®* stmavnúť. Neutralizácia prípravkom NET-TROL®* drevo opäť zosvetlí a vráti drevu jeho prirodzený vzhľad.

Bambusové povrchy

Pre normálne bambusové povrchy, tj prírodný bambus, ktorý nebol tepelne upravený, by ste mali použiť na odstránenie predchádzajúceho oleja produkt AQUANETT® (tentokrát bez neutralizácie produktom NET-TROL®). Pokiaľ bol bambus tepelne spracovaný, potom sa tým zmení celulózová štruktúra bambusu ako takého, odporúčame vykonať najskôr test na malej vzorke s produktom AQUANETT®, pretože by mohol bambus stmavnúť. Pokiaľ bambus vďaka prostriedku AQUANETT® stmavne, mal by byť použitý následne NET-TROL®, ktorý drevo zosvetlí. V oboch prípadoch musí byť bambus VEĽMI dobre opláchnutý čerstvou čistou vodou. Pokiaľ sa jedná o hladký tepelne ošetrený bambusový povrch, môže byť povrch len prebrúsený (brusivo so zrnitosťou 60 alebo 80).

Pomôcky na nanášanie prípravku AQUATHERM®

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaŠtetec: vysoko kvalitné synteticky štetec.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaValček: synteticky tkaný povrch.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNástrek: 35-65 barov (507-942 psi); HVLP 25-50 barov (362-725 psi); nízky tlak 0.55-0.70 barov (8-10 psi).

Zásady správneho použitia prípravku AQUATHERM®

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNáter je pripravený na použitie, neriediť.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaDôkladne premiešať pred a pravidelne počas nanášania.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaPre jednotnosť odtieňa náteru zmiešať celý obsah všetkých balení ktoré majú byť nanesené na akúkoľvek natieranú plochu.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaZakrytý všetko, čo nemá byť natreté, vrátane rastlín a kríkov.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaAplikovať pri teplote +10 až +30 °C.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNenanášať v prípade, že sa v priebehu nasledujúcich 12 hodín očakáva studené alebo vlhké počasie.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaVždy natierať celú dĺžku podlahovej dosky alebo vodorovného obloženia až do logického konca, ako je okno, dverný rám alebo koniec podlahovej dosky.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaZvislé obloženie by malo byť natierané zhora nadol.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNikdy neukončovať nanášanie uprostred dosky alebo steny.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNikdy nenanášať na priamom slnku alebo na horúce povrchy.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaJednotlivé nátery nesmú medzi aplikáciami zaschnúť – aplikovať náter AQUATHERM® systémom „mokry na mokry“ (viď Aplikácie).
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaPo nanesení nástrekom vždy pretrieť celú plochu štetcom alebo valčekom na zlepšenie penetrácie a jednotnosti odtieňa.

Spôsoby správnej aplikácie prípravku AQUATHERM®

Na riadne pripravený povrch naneste dve výdatné základné vrstvy finálneho náteru AQUATHERM® systémom „mokrý na mokrý“ – tzn. naneste prvú výdatnejšiu vrstvu náteru AQUATHERM® a nechajte ju vsakovať do dreva. Akonáhle zmizne vlhký vzhľad prvej vrstvy náteru a prvá vrstva sa vsiakne do dreva (obvykle do 15-20 minút), naneste druhú vrstvu náteru a nechajte ju znova vsakovať do dreva.

Pórovité a viac savé povrchy môžu vyžadovať aj ďalšiu vrstvu náteru, ktorú je nutné aplikovať pred zaschnutím predchádzajúcej vrstvy, max. 15-20 minút po aplikácii. Povrch je riadne a správne nasýtený až vo chvíli, keď už ďalej nie je schopný pojať ďalší náter. V tomto prípade prípadné vlhké miesta s prebytkami náteru rozotrite do max. 20 minút od nanesenia poslednej vrstvy náteru, aby AQUATHERM® nezanechal na povrchu lesklé miesta, poprípade tieto miesta zotrite pijavým materiálom. Obzvlášť dbajte na to, aby sa jednotlivé vrstvy náteru AQUATHERMS®, nestali suché na dotyk alebo úplne nezaschli medzi jednotlivými vrstvami náteru! Účinná ochrana finálneho náteru AQUATHERM® je vpenetrovaná do dreva, nezostáva na jeho povrchu, preto nevytvárajte na povrchu film, ktorý ovplyvní účinok ochranného náteru a môže zapríčiniť jeho lúpanie.

Výdatnosť prostriedku AQUATHERM®

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaPrvotný náter: 5 m2v 2 vrstvách.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaÚdržba: 10-12 m2/l.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaSkutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Údržba náteru prípravkom AQUATHERM®

Všeobecné pokyny

Údržba nastáva v momente, keď ošetrené drevo má šedý zvetraný vzhľad alebo je značne vyblednuté. Pred aplikáciou udržiavacieho náteru AQUATHERM® očistiť celý povrch, vrátane značne vyblednutých alebo zvetraných oblastí, ktoré zošedli, a to pomocou neriedeného čističa NET-TROL®* Povrchy vystavené silnému slnečnému žiareniu, vplyvu počasia či chodeniu sa opotrebujú rýchlejšie ako iné miesta. V týchto prípadoch očistiť zasiahnuté miesta neriedeným čističom NET-TROL®* a aplikovať znovu náter AQUATHERM® podľa vyššie spomínaných pokynov v sekcii „Aplikácia“, ktorý sa zmieša s miestami, ktoré majú stále dobrú farbu. Veľmi pórovité a silne zvetrané povrchy môžu vyžadovať druh vrstvu, tá by sa mala aplikovať podľa inštrukcií viď vyššie zmienené sekcie "Aplikácia". Miesta majúce stále dobrú farbu nevyžadujú opätovné ošetrenie.

Podlahy a iné vodorovné povrchy

Väčšina podláh a vodorovných povrchov nevyžadujú opakované každoročné ošetrenie. Jedna aplikácia náteru AQUATHERM® každý druhý rok bude dostatočná na oživenie prírodnej krásy povrchu a na zaistenie ochrany. Čistenie pomocou čističa NET-TROL®* raz za rok medzi jednotlivými ošetreniami za účelom odstránenia špiny a nečistôt, obnoví prírodný vzhľad dreva. Pre všeobecné znovu ošetrení nasledovať pokyny v sekciách "Príprava povrchu" a "Aplikácie".

Obloženie a iné zvislé povrchy

Obloženie a iné zvislé povrchy nevyžadujú každoročnú údržbu. Keď náter AQUATHERM® nesie známky opotrebovania alebo zvetrania (šedne), potom je udržiavacia aplikácia potrebná. Očistiť povrch pomocou neriedeného čističa NET-TROL®* a znovu ošetriť pomocou jedinej aplikácie náteru AQUATHERM® podľa pokynu vo vyššie uvedenej sekcii „Aplikácie“, aby sa nahradil materiál, ktorý zvetral.

Spôsob očistenia náteru AQUATHERM®z povrchu

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaMydlom a vodou.

Ako správne skladovať prípravok AQUATHERM®

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaChrániť pred mrazom a vysokými teplotami.

Pri prevádzaní náteru na drevo prípravkom AQUATHERM®, dbajte bezpečnostných odporúčaní

 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaUchovať mimo dosahu detí.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaNevdychovať výpary.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaVyhnúť sa kontaktu s kožou a očami.
 • OWATROL AQUATHERM pro údržbu a ošetření dřevaV prípade prehltnutia, nevyvolávať zvracanie: okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať etiketu výrobku.
 • OWATROL AQUATHERMViac informácií nájdete v bezpečnostných listoch v sekcii „Na stiahnutie

owatrol aquathermowatrol aquadecks

Typ farby farba
(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovedi)
(Nepovinné)
Odoslať dotaz

Napísať recenziu

OWATROL AQUATHERM - náter na vodnej báze s UV ochranou

OWATROL AQUATHERM - náter na vodnej báze s UV ochranou

Jedná sa o nový náter vyvinutý na základe pôvodného náteru OWATROL AQUADECKS® . Nový náter OWATROL AQUATHERM® bol doplnený o aditívum a počas testovania v rokoch 2019 až 2021 dosiahol lepší výkon ako jeho predchodca.

Náter OWATROL AQUATHERM® má rovnaký základ a je možné ho používať aj ako udržiavací náter pre plochy pôvodne ošetrené náterom OWATROL AQUADECKS® .

OWATROL AQUATHERM® je penetračný a priľnavý finálny náter na drevo s UV ochranou, ktorý poskytuje pružnú, dlhotrvajúcu bohatú matnú farbu pre všetky typy dreva, vrátane tvrdých exotických drevín.

OWATROL AQUATHERM® vsakuje, preniká do dreva a stabilizuje ho za účelom zníženia vzniku prasklín, deformácií a iných poškodení spôsobených vlhkosti a slnkom. Obsahuje vysoko kvalitné transoxide pigmenty pohlcujúce UV žiarenie.

OWATROL AQUATHERM® je vhodný na použitie na všetky druhy dreva:

- Mäkké drevo - (vrátane tlakovo aj tepelne ošetreného dreva), smrek, smrekovec, borovica, céder...

- Tvrdé drevo – teak, iroko, bangkirai, massaranduba, dub, gaštan...

Výdatnosť prostriedku pri prvom nátere je 5 m 2 /1 liter v 2 vrstvách. Údržba povrchu 10-12m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Napísať recenziu