Odstraňovač starých náterov, farieb a lakov OWATROL PREPDECK

OWATROL PREPDECK - odstraňovač/čistič

OWATROL PREPDECK® je vysoko kvalitný odstraňovač náterov/čistič určený na odstránenie starých, tuhých a čírych moridiel a ďalších finálnych náterov z dreva. Ako zriedený je silným čističom, ktorý odstraňuje špinu a iné povrchové nečistoty. Zlepšuje nasiakavosť a priľnutie finálneho náteru. Z povrchu nového dreva odstraňuje značky, pečiatky kvality.

OWATROL PREPDECK® je vhodný na použitie na všetky druhy vonkajšieho dreva (tlakovo i tepelne ošetrené drevo, borovica, teak, iroko, bangkirai). Je ideálny pre vonkajšie drevené povrchy ktoré vyžadujú očistenie (záhradný nábytok, podlahy, obloženie).

Po použití prostriedku OWATROL PREPDECK® na drevo je potrebné povrch neutralizovať produktom OWATROL NET-TROL®.

OBMEDZENIA: OWATROL PREPDECK® neodstráni dvojzložkové, polyuretánové a spekané farby a laky. Nepoužívať na hliník, môže ho poškodiť.

Výdatnosť neriedeného prostriedku je 3-4 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Viac informácií
Reduced price! OWATROL PREPDECK - odstraňovač/čistič
Kalkulátor spotreby
style="display: none;"

Zľava AKCIA -10% 28,89 € Cena s DPH: 26,01 €

Odstraňovač/čistič náterov PREPDECK má tieto vlastnosti

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůOdstraňuje staré nátery z vonkajšieho dreva, vrátane 100% akrylových náterov.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůOdstraňuje z povrchu čerstvého dreva povlak.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůČistí zvetrané drevo.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůOdstraňuje značky, pečiatky kvality z nového dreva.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůZlepšuje penetráciu finálneho náteru na nové drevo.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůMožno použiť neriedený alebo zriedený.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrů3 výrobky v jednom.

Kde a na čo použiť odstraňovač/čistič náterov PREPDECK

Odstraňova/čistič náterovOWATROLPREPDECK jeurčený na vonkajšie použitie.

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůOdstraňuje laky, moridlá, farby...
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVhodný na použitie na všetky druhy vonkajšieho dreva:
 • Mäkké drevo - tlakovo aj tepelne ošetrené drevo, smrek, smrekovec, borovica, céder...
 • Tvrdé drevo – teak, iroko, bangkirai, massaranduba, dub, gaštan...
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůIdeálne pre vonkajšie drevené povrchy ktoré vyžadujú očistenie…. záhradný nábytok, podlahy, obloženie.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVýborné vlastnosti na vodorovných aj zvislých povrchoch.

** Pozri. „Obmedzenie"

Technické údaje prípravku PREPDECK

Biologická rozložiteľnosť:
Ľahko biologicky rozložiteľný. Číslo certifikátu: OECD 301F.
Viskozita:
Tekutá kvapalina
Merná hmotnosť (pri 20°C):
1,05±0,05.
Fyzikálny stav: Kvapalina
Bod vzplanutia: Nezaradený medzi horľaviny.
Skladovateľnosť: 18 mesiacov v originálnej neotvorenej nádobe
Veľkosť nádoby: 1l, 2.5l
Vzhľad: žltohnedá alebo jantárová
VOC – obsah prchavých organických zlúčenín: Nie je k dispozícii.

Pomôcky na nanášanie prípravku PREPDECK

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůSyntetický štetec.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůSyntetický ryžiak.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůValček so syntetickým povrchom.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůZáhradný postrekovač.

Zásady správneho použitia prípravku PREPDECK

Vždy vykonať predbežný test na určenie kontaktnej doby potrebnej na odstránenie pôvodných náterov. Používať chemicky odolné rukavice, ochranné okuliare a odev. Tvrdé drevá vrátane exotických drevín a drevín bohatých na taniny (céder, dub, teak, ipe…) môžu po použití produktu PREPDECK® stmavnúť. Tam, kde PREPDECK® spôsobil stmavnutie dreva, pred použitím produktu NET-TROL® alebo použitie zriedeného bieliaceho roztoku NENECHAJTE PREPDECK® zaschnúť.(viď. “Poodstránenie/čistenie”).

Zakryte všetko, čo nemá byť odstraňovačom PREPDECK® zasiahnuté, vrátane rastlín a kríkov a všetkých hlinikových povrchov.

Nanášajtepri teplotách +5°C až +35°C. Nenanášať na priamom slnku a na horúce povrchy.

Odstraňovač PREPDECK® nenechajte na povrchu zaschnúť a pokiaľ zaschne, navlhčite celý povrch vodou z rozprašovača.

Kontaktujte nás pre ďalšie informácie pred použitím odstraňovač PREPDECK® na dubové a gaštanové drevo.

Príprava povrchu pred použitím prípravku PREPDECK

Odstrániť voľnú a odlupujúcu sa farbu. Vykefovať akékoľvek fyzické povrchové znečistenie, napr. mach, špinu všeobecne, atď.

Riedenie prípravku PREPDECK

Na odstránenie starých náterov a pečiatok kvality použite PREPDECK® neriedený. Na odstránenie prírodného lesklého povlaku pridať 1 diel PREPDECK® na 4 diely vodyokrempoužitie pre Ipe, pre Ipe pridať 1 diel PREPDECK® na 1 diel vody. Na čistenie riediť od 1 dielu PREPDECK® na 20 dielov vody, v závislosti od stavu povrchu.

Aplikácia prípravku PREPDECK

Výrobok dôkladne pretrepať alebo premiešať pred av priebehu nanášania vrátane zriedených roztokov. PREPDECK® použiť tak, ako je alebo zriedený podľa „Riedenia“ viď. vyššie.

Po odstránení a očistení vodou, musia byť vždy všetky pórovité povrchy ošetrené čističomOWATROLNET-TROL®, kým sú povrchy ešte mokré, aby došlo k ich neutralizácii. Na čistenie povrchu nepoužívajte drôtenú kefu.

Pri veľkých plochách pracujte po častiach, aby sa predišlo nadmernému stmavnutiu dreva.

Pred aplikáciou zvoleného finálneho náteru nechajte očistené drevo vyschnúť 2 - 3 dni alebo pokiaľ nebude drevo spĺňať požiadavky na obsah vlhkosti požadované vybraným finálnym náterom.

Test:

Aplikujte rovnomernú vrstvu produktov PREPDECK® a nechajte pôsobiť 10 minút. Vyčistite povrch aby ste zistili či sú nečistoty odstránené. Pokiaľ neboli všetky nečistoty odstránené, opakujte tento test za 5 minút. V teste pokračujte maximálne 30 minút. Pokiaľ je povrch riadne očistený a pripravený, môžete pokračovať v ďalšej činnosti.

Odstránenie a čistenie:

Pri veľkých plochách pracujte po častiach, ktoré môžu byť dokončené za 15-30 minút. Aplikujte PREPDECK® na plochu, ktorá má byť vyčistená alebo z ktorej má byť odstránený náter a nechajte pôsobiť.

Po určitej dobe na malej ploche otestujte pomocou nylonovej kefy, či je možné náter alebo špinu odstrániť. Pokiaľ je možné špinu alebo náter odstrániť, odstráňte PREPDECK® spolu so špinou alebo rozpusteným náterom pomocou nylonovej kefy a splachovania vodou, prípadne použite tlakový čistič 500-1000 psi (35-70 barov) v závislosti od typu dreveného povrchu.

Pozn:Akékoľvek zvyšné ťažko odstrániteľné zvyšky povrchovej úpravy, môžu byť znova lokálne ošetrené. Nechajte drevo vlhké. Použite PREPDECK® a nechajte pôsobiť krátku dobu. Odstráňte podľa vyššie uvedeného postupu.

Odstránenie prírodného lesklého povlaku:

Naneste PREPDECK® na celý povrch ktorý má byť očistený a nechajte 20 minút pôsobiť. Povrch vyčistite pomocou tuhej nylonovej kefy prípadne použite tlakový čistič v rozmedzí 725-1500 psi (50-103 baru) v závislosti od typu dreveného povrchu. Dôkladne povrch opláchnite čistou vodou alebo použite tlakový čistič v rozmedzí 500-1000 psi (35 - 70 barov)

Odstránenie známok kvality:

Naneste neriedený PREPDECK® a kefujte kým známka nezmizne. Potom povrch dôkladne opláchnite. Kontaktujte nás pre ďalšie informácie pred použitím prostriedku PREPDECK® na dubové a gaštanové drevo.

Výdatnosť prípravku PREPDECK

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNeriedený: 3-4m2/l
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůZriedený 1:1: do 8m2/l
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůZriedený 1:4. do 16m2/l
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůZriedený 1:10: do 40m2/l
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůSkutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Po odstránení/čistení

Po odstránení a očistení musia byť všetky pórovité povrchy neutralizované prostriedkomOWATROLNET-TROL®.

Obmedzenie prípravku PREPDECK

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůPREPDECK® neodstráni dvojzložkové, polyuretánové a spekané farby a laky.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNepoužívať na hliník, môže ho poškodiť

Čistenie odstraňovača náterov PREPDECK z povrchu

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůČistenie vykonávať vodou.

Skladovanie prípravku PREPDECK

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNespotrebovaný obsah skladovať v utesnenej plastovej nádobe.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNeskladovať v kovových nádobách.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůChrániť pred mrazom a vysokými teplotami.

Pri použití prípravku DILUNETT, dodržujte bezpečnostné odporúčania

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůUchovať mimo dosahu detí.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůViac informácií nájdete v bezpečnostnom liste v sekcii „Na stiahnutie

 

(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovedi)
(Nepovinné)
Odoslať dotaz
Hodnotenie 
02.02.2022

Odstraňuje z povrchu čerstvého dreva povlak a to sa potom môže bez rizika následného odlupovania ľahko natierať. Prípravkom sa zaistí nasakovanie a priľnavosť náteru k drevu. Koncom leta sme stavali novú terasu z fínskej borovice, tak som ju nechcel nechávať na zimu bez náteru. Po odbornej konzultácii na infolinke som vybral NET-TROL® aj finálny náter AQUADECKS®, odtieň Honey. Poviem vám, niečo také som nečakal - výsledok je perfektný, stále nechápem ako sa mi to podarilo. Ešte som nikdy neodporúčal nič, ale prostriedky Owatrol jednoducho odporučiť musím.

Hodnotenie 
02.02.2022

Na odstránenie starých akrylových náterov z vonkajšieho obkladu z dreva som použil odporúčaný odstraňovač PREPDECK® a postupoval podľa návodu. Vyzbrojený tlakovou umývačkou a kefou som sa pustil do práce. Odstraňovač som nechal pôsobiť 15 min, potom kefou očistil a následne opláchol tlakovou umývačkou. Odporúčanie pracovať po malých plochách sa oplatí – robil som po 2-3 m² naraz. Následne som použil Netrol na neutralizáciu, potom budem pokračovať prípravkom Textrol. Môžem len povedať, že za seba veľmi ďakujem, všetky prípravky fungovali perfektne.

Hodnotenie 
02.02.2022

Tento čistič a odstraňovač som použil na odstránenie nevhodného náteru starého 4 až 5 rokov. Na to sa používa čistý, neriedený. Fungoval skvele, stačilo postupovať podľa návodu, nasledoval Netrol a terasové palubovky sú ako nové, nie je treba brúsiť ani na najhorších miestach. Plocha terasy je ľahko cez 9 m², na to mi vystačilo balenie 2,5 la ešte zostalo, to som hneď naďalej využil.
tentokrát som staval na značku Owatrol a použil následne NET-TROL a SOLID COLOR STAIN, tak uvidím ako bude terasa vyzerať za 5 rokov. Známy tvrdí, že jeho terasa je natretá pred 9 rokmi - až sa mi to nechce veriť, pretože vyzerá fakt skvele.

Hodnotenie 
02.02.2022

Tento čistič a odstraňovač som použil na odstránenie nevhodného náteru starého 4 až 5 rokov. Na to sa používa čistý, neriedený. Fungoval skvele, stačilo postupovať podľa návodu, nasledoval Netrol a terasové palubovky sú ako nové, nie je treba brúsiť ani na najhorších miestach. Plocha terasy je ľahko cez 9 m², na to mi vystačilo balenie 2,5l a ešte zostalo, to som hneď ďalej ešte využil.
tentokrát som stavil na značku Owatrol a použil následne NET-TROL a SOLID COLOR STAIN, tak uvidím ako bude terasa vyzerať za 5 rokov. Známy tvrdí, že jeho terasa je natretá pred 9 rokmi – až sa mi to nechce veriť, pretože vyzerá fakt skvele.

Hodnotenie 
02.02.2022

Tento výrobok môžem rozhodne odporučiť! použil som ho na odstránenie cca 6 rokov starého oleja Ronseal Decking Oil, ktorý stvrdol a stmavil palubovky. Nanášal som ho štetcom, trochu vydrhol a tlakom zmyl. Odstránil takmer všetok starý olej. Potom aplikácia prípravku Net-trol potom drevo rozjasnila a palubovky boli prakticky v novom stave. Odporúčam najprv vyskúšať všetko na malom kúsku nech viete ako dlho nechať PREPDECK pôsobiť, aby odstránil váš náter, práca potom bude jednoduchšia a rýchlejšia. Skúšal som aj Aquanett (od kolegu, ktorý mi Owatrol odporučil), ktorý bol účinný, ale Prepdeck bol lepší.

Napíšte svoju recenziu

Napísať recenziu

OWATROL PREPDECK - odstraňovač/čistič

OWATROL PREPDECK - odstraňovač/čistič

OWATROL PREPDECK® je vysoko kvalitný odstraňovač náterov/čistič určený na odstránenie starých, tuhých a čírych moridiel a ďalších finálnych náterov z dreva. Ako zriedený je silným čističom, ktorý odstraňuje špinu a iné povrchové nečistoty. Zlepšuje nasiakavosť a priľnutie finálneho náteru. Z povrchu nového dreva odstraňuje značky, pečiatky kvality.

OWATROL PREPDECK® je vhodný na použitie na všetky druhy vonkajšieho dreva (tlakovo i tepelne ošetrené drevo, borovica, teak, iroko, bangkirai). Je ideálny pre vonkajšie drevené povrchy ktoré vyžadujú očistenie (záhradný nábytok, podlahy, obloženie).

Po použití prostriedku OWATROL PREPDECK® na drevo je potrebné povrch neutralizovať produktom OWATROL NET-TROL®.

OBMEDZENIA: OWATROL PREPDECK® neodstráni dvojzložkové, polyuretánové a spekané farby a laky. Nepoužívať na hliník, môže ho poškodiť.

Výdatnosť neriedeného prostriedku je 3-4 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Napísať recenziu