Viacúčelový odstraňovač všetkých typov náterov OWATROL DSP 800

OWATROL DSP 800 - viacúčelový odstraňovač náterov 1l

OWATROL DSP 800® je silný viacúčelový odstraňovač všetkých typov náterov bez dichlórmetánu – alkyd, akrylové, PU, epoxidové, celulózne, RSE (polosilné nátery), RPE (silné plastické nátery)...

Rýchlo účinkujúci OWATROL DSP 800 pracuje na všetkých typoch povrchov (okrem plastových), zanecháva čistý povrch bez náteru, ktorý môže byť znovu natretý za 6 hodín. Neobsahuje kyseliny, hydroxid sodný alebo potaš. OWATROL DSP 800® nestmavuje drevo, a tak nevyžaduje neutralizáciu.

OWATROL DSP 800® rozpúšťa farby a ľahko sa nanáša. Zmäkčuje všetky nahromadené vrstvy, aby čistenie a odstraňovanie bolo čo najjednoduchšie.

Výdatnosť prostriedku je 1.25-4 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Viac informácií
Reduced price! OWATROL DSP 800 - Viacúčelový odstraňovač náterov
Kalkulátor spotreby
Skladom

Zľava AKCIA -10% 30,25 € Cena s DPH: 27,23 €

Odstraňovač náterov DSP 800 má tieto vlastnosti

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůRýchlo účinkuje
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůPripravený na okamžité použitie
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůBez dichlórmetánu
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůGélové zloženie - Nesteká
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůPovrch môže byť znovu natretý za 6 hodín
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNestmavuje drevo. Nereaguje s prirodzenými olejmi v dreve (taníny)

Kde a na čo použiť odstraňovač náterov DSP 800

Odstraňovač náterovOWATROLDSP 800 jeurčený pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůMožno nanášať na drevo, kov (železné a neželezné kovy), kameň, cement, keramika (nepoužívať na plast)…
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůMožno použiť na obloženie, podlahy, schody, stolárske výrobky, terasy, ploty, brány...
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůOdstraňuje lepidlo na koberce.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůPre vodorovné aj zvislé povrchy

Technické údaje prípravku DSP 800

Viskozita: gél
Merná hmotnosť (pri 20°C): 0.817 ± 0.02
Parafín: 1,5%
Skupenstvo: gél
PH: 5-6
Horľavosť: horľavý
Teplota vzplanutia: 18°C
Teplota aplikácie: +10°C až +25°C
Skladovateľnosť: 12 mesiacov v originálnom neotvorenom balení
Veľkosť balenia: 1l
Vzhľad: priehľadný až žltkastý
VOC: Mimo rámca. Nariadenie VOC 2004/42
BEZPEČNOSŤ:
NEBEZPEČENSTVO: GHS07, GHS02
ACETON
Veľmi horľavá kvapalina a para. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakované vystavenie môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrením, otvoreným plameňom a iným zdrojom vznietenia. Nefajčiť. Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / tvárový štít. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a pokiaľ ich možno vybrať ľahko, pokračujte vo vyplachovaní. Prázdnu nádobu alebo nepoužitý obal zlikvidujte v zbernom dvore alebo zlikvidujte doma do nádoby na odpad, ktorá je na to určená v súlade s miestnymi predpismi.

Priemerné doby pôsobenia odstraňovača náterov DSP 800

Hrúbka DSP 800 Doba pôsobenia
Alkyd (Glycerophtalic) / Farba na olejovom základe Hrubá vrstva 5 minút/vrstva
Alkyd (Glycerophtalic) / Moridlo a lak na olejovom základe Hrubá vrstva 45 minút - možno potreba 2 vrstvy
Ostatné nátery: 2pk epoxidový, celulózny, RSE, RPE, práškové nátery... Hrubá vrstva 7 - 45 minút

Poznámka:Vyššie sú uvedené iba priemerné doby pôsobenia. Skutočná pracovná doba sa bude odvíjať od podmienok a počtu vrstiev, ktoré majú byť odstránené. Mal by sa vykonať test na určenie skutočnej pracovnej doby na odstránenie náterov.

Pomôcky na nanášanie prípravku DSP 800

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůSyntetický štetec
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůJemná mosadzná kefa
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůŠpachtľa

Zásady správneho použitia prípravku DSP 800

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůBalenie otvárajte opatrne, aby sa zabránilo náhlemu uvoľneniu tlaku.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůPo každom použití obal tesne uzavrite.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůBalenie neprepichujte. Pred použitím dobre pretrepte.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNenanášajte na priamom slnku a na horúce povrchy.OWATROLDSP 800® je vysoko prchavý.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNoste chemicky odolné rukavice (nitrilové, neoprénové, PVA...), ochranné okuliare a odev.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůPri povrchoch v dobrom stave budeOWATROLDSP 800® účinkovať.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůLepšie však bude účinkovať, pokiaľ bude povrch narušený, tj osmirkovaný.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNarušenie povrchu zaručí, že aktívne zložky môžu ľahšie preniknúť do spodných vrstiev a tak ľahšie odstrániť náter.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůPovrchy ošetrené produktomOWATROLDSP 800® môžu byť klzké. Našľapujte opatrne.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůZakryte a chráňte všetko, čo nemá byť odstraňovačomOWATROLDSP 800® zasiahnuté.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůUistite sa, že pracovné prostredie je dobre ventilované.

Príprava povrchu pred použitím odstraňovača náterov DSP 800

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůOdstrániť voľnú a odlupujúcu sa farbu.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůVykefovať akékoľvek fyzické povrchové znečistenie, napr. mach, špinu, atď.

Aplikácia prípravku DSP 800

Test

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůAplikujte rovnomernú vrstvu produktovOWATROLDSP 800® podľa typu náteru, ktorý sa má odstrániť a nechajte pôsobiť.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůPravidelne skúšajte špactlí či finálny náter mäkne.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůKeď náter zmäkol, vytvorili sa pľuzgiere alebo popraskal, nastal vhodný čas na jeho odstránenie.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůPokiaľ po 45 minútach k ničomu nedôjde, znovu opakujte aplikáciu a pokračujte v testovaní.

Pokyny

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůAplikujte rovnomernú vrstvu produktovOWATROLDSP 800® podľa typu náteru, ktorý sa má odstrániť.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNechajte pôsobiť podľa vykonaného testu viď. vyššie.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůOdstraňovačOWATROLDSP 800® odstráňte špachtľou alebo kefou.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNa jemné drevo použite jemnú mosadznú kefu.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNa interiérové drevo použite špachtľou alebo jemnú mosadznú kefu.

Upozornenie:Pokiaľ je odstraňovaný náter akrylový, nenechajteOWATROLDSP 800® zaschnúť, pretože sa potom odstraňovanie starého náteru stane obtiažnym.

Poznámka: OWATROLDSP 800® sa taktiež odporúča na použitie na staré olejové alebo voskované drevené podlahy. PoužitieOWATROLDSP 800® zabraňuje upchávaniu a zbytočnej výmene šmirgľových papierov.OWATROLDSP 800® je možné taktiež použiť na suché odstraňovanie. Nechajte premiešať náter aOWATROLDSP 800® a nechajte schnúť 2 až 3 hodiny pred odstránením. Neodporúča sa na drevo.

Varovanie ohľadom Parafínu:Parafín vytvorí na povrchu odstraňovačaOWATROLDSP 800® film, aby nedochádzalo k odparovaniu účinných látok. Akonáhle odstraňovač zlikviduje starý náter, začne atakovať parafín, to vedie k tomu, že čiastočky parafínu zostanú na povrchu, čo môže ovplyvniť priľnavosť a vzhľad nového náteru. Je preto dôležité ošetriť povrch podľa oddielu „Po odstránení náteru“.

Výdatnosť prípravku DSP 800

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrů1.25-4 m2/liter.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůSkutočná výdatnosť bude záležať od typu finálneho náteru a počtu jeho vrstiev na odstránenie a na aplikovanej hrúbkeOWATROLDSP 800®.

Čo robiť po odstránení náterov

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůPovrch opláchnite teplou vodou, lakovým benzínom, acetónom alebo mechanickým osmirkovaním (papier zrno 80, 100 alebo 120), aby sa odstránili zvyšky parafínu.

Obmedzenie prípravku DSP 800

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNepoužívajte na plasty, GRP (skleneným vláknom vystužený plast alebo iné podobné typy povrchov – riziko ich rozpustenia).
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůVyhnite sa dlhému pôsobeniu na zinok.

Spôsob čistenia prípravku DSP 800 po jeho použití

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůČistenie prevádzať teplou vodou alebo lakovým benzínom.

Skladovanie prípravku DSP 800

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůChrániť pred mrazom a vysokými teplotami (max. 30°C). Extrémne teploty môžu spôsobiť, že sa plechovka nafúkne, nie má to však vplyv na kvalitu a účinnosť produktu.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůUchovávajte v originálnom balení.

Pri odstraňovaní náterov prípravkom DSP 800, dbajte na bezpečnostné odporúčania

 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůUchovať mimo dosahu detí.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůNevdychovať výpary.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůVyhnúť sa kontaktu s pokožkou a očami.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůV prípade prehltnutia, nevyvolávať zvracanie: okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať etiketu výrobku.
 • OWATROL DPS 800 Více účelový odstraňovač nátěrůViac informácií nájdete v bezpečnostných listoch v sekcii "Na stiahnutie"

OWATROL DSP 800 - odstranění nátěru ze dřevaOdstranění starého nátěru ze dřeva - OWATROL DSP 800

(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovedi)
(Nepovinné)
Odoslať dotaz
Hodnotenie 
04.02.2022

Postupoval som presne podľa pokynov a na odstránenie niekoľkých vrstiev náterov z drevenej terasy aj obloženia funguje perfektne. Trochu vyššia je cena, ale keď si ste farbu schopní odstrániť sám ľahko a rýchlo, potom cena už nie je problémom.

Hodnotenie 
04.02.2022

Po odstránení koberca zo schodiska zostali na dreve celé fľaky kobercového lepidla, ktoré som potreboval šetrne odstrániť, aby som nepoškodil povrch, ale ničím mi to nešlo. Na odporúčanie odborníkov, ktorí koberce lepí som vybral tento a urobil dobre. DSP 800 má gélovú konzistenciu a lepidlo odstránil po 10 min. pôsobenie. Z litrového balenia mi ešte zostalo, vyskúšam ho pri zbavení náteru pri staršej skrinke. Zatiaľ spokojnosť.

Hodnotenie 
09.04.2021

Na svojej chalupe som potreboval odstrániť starý náter zo všetkých dverí a zárubní. Na radu suseda som si kúpil a použil viacúčelový odstraňovač náterov Owatrol DSP 800. Urobil som dobre, prostriedok sa dobre nanáša, nesteká, pretože je gélový a celková práca s ním je jednoduchá. Za seba môžem odporučiť.

Napíšte svoju recenziu

Napísať recenziu

OWATROL DSP 800 - viacúčelový odstraňovač náterov 1l

OWATROL DSP 800 - viacúčelový odstraňovač náterov 1l

OWATROL DSP 800® je silný viacúčelový odstraňovač všetkých typov náterov bez dichlórmetánu – alkyd, akrylové, PU, epoxidové, celulózne, RSE (polosilné nátery), RPE (silné plastické nátery)...

Rýchlo účinkujúci OWATROL DSP 800 pracuje na všetkých typoch povrchov (okrem plastových), zanecháva čistý povrch bez náteru, ktorý môže byť znovu natretý za 6 hodín. Neobsahuje kyseliny, hydroxid sodný alebo potaš. OWATROL DSP 800® nestmavuje drevo, a tak nevyžaduje neutralizáciu.

OWATROL DSP 800® rozpúšťa farby a ľahko sa nanáša. Zmäkčuje všetky nahromadené vrstvy, aby čistenie a odstraňovanie bolo čo najjednoduchšie.

Výdatnosť prostriedku je 1.25-4 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Napísať recenziu