Teakový olej na drevo OWATROL TEAK-OLJE

OWATROL TEAK-OLJE - hlboko penetračný teakový olej

OWATROL TEAK-OLJE® je zmes produktov OWATROL OIL a vysoko kvalitného teakového oleja pre teakové a iné exotické tvrdé drevá. OWATROL TEAK-OLJE® je hlboko penetračný, číry olej, ktorý drevo nasýti a nahradí už vyprchaný prírodný olej obsiahnutý v dreve. Netvorí film, neolupuje sa chráni a zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva.

Drevo vystavené UV lúčom nesčernie a je teda ideálne pre vonkajší záhradný nábytok. Zároveň je veľmi jednoduchý na údržbu, nevyžaduje brúsenie ani odstraňovanie. Poskytuje bohatý teplý vzhľad akémukoľvek ošetrenému drevenému povrchu.

OWATROL TEAK-OLJE® je možné aplikovať na zvislé aj vodorovné plochy (záhradný a interiérový nábytok, teakové a iné exotické drevá...). Určený na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Výdatnosť prostriedku pri prvom nátere je 5-7 m 2 /1 liter v 2 vrstvách. Údržba povrchu 10-14 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Viac informácií
Reduced price! OWATROL TEAK-OLJE - Teakový olej
Kalkulátor spotreby
Skladom

Zľava AKCIA -10% 30,01 € Cena s DPH: 27,01 €

Penetračný olejOWATROLTEAK-OLJE má tieto vlastnosti

 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejChráni a vyživuje drevo.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejUdržuje a zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejDodáva sýty matný vzhľad.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejJednoduchá aplikácia. Skvelá penetrácia.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejPôsobením UV lúčov nesčernie.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejNetvorí film - Neolupuje sa alebo neoprýskavá.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejJednoduchý na údržbu – Žiadne obrusovanie alebo odstraňovanie.

 • Kde a na čo použiť penetračný olej TEAK-OLJE

  Penetračný olejOWATROLTEAK-OLJE jeurčený pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

  OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejTeakové a iné exotické drevá.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejZáhradný a interiérový nábytok.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejVodorovné a zvislé povrchy.

Technické údaje prípravku TEAK-OLJE

Vzhľad: Matný
Typ spojiva: alkyd-uretánové živice
Typ rozpúšťadla: riedidlo
Viskozita: kvapalina
Merná hmotnosť (pri 20°C): 0,87 ± 0,05
Forma: kvapalina
Obsah neprchavých látok: 40% + 2
Horľavosť: nezaradený medzi horľaviny
Bod vzplanutia: > 82°C
Skladovateľnosť: 2 roky v originálnom neotvorenom balení
Veľkosť balenia: 1l, 2.5l
Farba: číra

Doba schnutia:

na dotyk: 24 hodín v závislosti na teplote a vlhkosti
Doba aktivácie pred použitím: 48 hodín
VOC - Obsah prchavých organických zlúčenín:

Limitná hodnota pre tento výrobok (kat.A/f) podľa EÚ je: 700 g/l (2010).

Tento výrobok obsahuje max. 628 g/l.

BEZPEČNOSŤ:

Obsahuje 3-IODO-2-PROPYNYL BUTYLCARBAMATE (IPBC). Môže vyvolať alergickú reakciu. Opakované vystavenie môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte výpary. Nesmie sa dostať do očí, na koži alebo na odev. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Prázdnu nádobu alebo nepoužitý obal zlikvidujte v zbernom dvore alebo zlikvidujte doma do kontajnera, ktorý je na to určený v súlade s miestnymi predpismi.

Pomôcky na nanášanie prípravku TEAK-OLJE

 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejŠtetec
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejValček
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejStriekacia pištoľ, záhradný rozprašovač

Zásady správneho použitia penetračného oleja TEAK-OLJE

 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejPoužiť tak, ako je

Pred použitím dôkladne pretrepať alebo premiešať plechovku. Zakryť všetko, čo nemá byť natreté, vrátane rastlín a kríkov. Nanášať pri teplote 5°C-35°C. Nenanášať v prípade, že sa počas 24 hodín predpokladá studené a/alebo vlhké počasie. Vždy pracovať na celej dĺžke palubovky alebo vodorovného obloženia až do logického konca. Zvislé obloženie má byť natierané od zhora nadol. Nikdy neprerušovať aplikáciu uprostred kusu dreva. Nikdy nenanášať na priamom slnku a na horúce povrchy. Nedovoliť schnutie medzi vrstvami – TEAK-OLJE® aplikovať systémom „mokrý na mokrý“. Po nástreku vždy ešte použiť štetec alebo valček na zlepšenie penetrácie a jednotnosti pokrytia.

Príprava povrchu pred použitím penetračného oleja TEAK-OLJE

Povrchy musia byť úplne čisté, suché a zbavené nečistôt, mastnôt, špiny, plesní a skorších náterov. Ošetriť plesne roztokom 50/50 bielidlo/voda. Vydrhnúť povrch roztokom a nechať pôsobiť 10-15 minút, dôkladne opláchnuť. Po odstránení a očistení, nechať drevo vyschnúť 2-3 dni alebo pokiaľ drevo pred aplikáciou finálneho náteru nedosiahne vlhkosti s obsahom 18% alebo menej. TEAK-OLJE sa môže aplikovať iba na holé alebo zvetrané drevo, ktoré bolo už skôr finálne ošetrené TEAK-OLJE. VŠETKY ostatné finálne nátery musia byť úplne a dôkladne odstránené. V prípade nutnosti obrúsiť povrch po odstránení a očistení dreva (brúsny papier zrno 100).

Nové drevo

Interiér – obrúsiť drevo brúsnym papierom zrno 100 na otvorenie pórov, oprášiť a odmastiť povrch pomocou denaturovaného liehu.

Exteriér – pripraviť ako interiérové drevo ALEBO ošetriť povrch pomocou AQUANETT®* a neutralizovať ho s NET-TROL®*. Nové drevené povrchy majú tvrdý lesklý povrch, ktorý zabraňuje maximálnej penetrácii a priľnutiu akéhokoľvek finálneho náteru, toto sa odstráni obrúsením a ošetrením pomocou AQUANETT®* na zaistenie maximálneho účinku finálneho náteru. Drevá Iroko, Padouk, Kerouk viď „Obmedzenia“.

Zvetrané drevené povrchy (neošetrené)

Očistiť zvetrané drevo pomocou NET-TROL®*, aby boli odstránené všetky voľné drevené vlákna, špina a ostatné povrchové nečistoty. Pokiaľ je drevo značne znečistené, očistiť povrch pomocou AQUANETT®* a neutralizovať ho s NET-TROL®*.

Už olejované povrchy

Všetky iné oleje a impregnačné nátery musia byť úplne a dôkladne odstránené s AQUANETT®* a odstránené povrchy pred aplikáciou TEAK-OLJE neutralizovať s NET-TROL®*.

Už ošetrené povrchy (farbou, moridlom, lakom, impregnácia proti vode, …)

Všetky predchádzajúce nátery musia byť úplne a dôkladne odstránené pomocou DILUNETT®* a odstránený povrch pred aplikáciou TEAK-OLJE neutralizovať pomocou NET-TROL®*.

Poznámka:Tvrdé drevá vrátane exotických tvrdých drevín bohatých na taníny napr. teak, iroko, merbau, dub, … môžu po použití AQUANETT ®* a DILUNETT®** stmavnúť, neutralizácia pomocou NET-TROL®* ihneď po opláchnutí zosvetlí a obnoví farbu dreva.

Aplikácia prípravku TEAK-OLJE

Naniesť 2 rovnomerné vrstvy TEAK-OLJE systémom mokrý na mokrý. Naniesť prvú vrstvu TEAK-OLJE a nechať penetrovať, obvykle 15-20 minút. Naniesť druhú vrstvu a nechať penetrovať. Podľa potreby postup opakovať pokiaľ nie je drevo nasýtené, tj. neprijme už viac oleja. Nenechať TEAK-OLJE uschnúť na dotyk alebo nenechať uschnúť medzi vrstvami. Rozotrieť štetcom alebo zotrieť prebytok TEAK-OLJE handričkou bez žmolkov 15-20 minút po poslednej aplikácii, aby sa nevytvorili lesklé miesta. Nechať uschnúť.

POZNÁMKA: TEAK-OLJE nie je povrchový náter, jeho miesto je v dreve a nie na povrchu. TEAK-OLJE penetráciou chráni drevo a poskytuje sýty matný náter.

Výdatnosť prípravku TEAK-OLJE

 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejPrvá: 5-7 m2/l/2 vrstvy
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejÚdržba: 10-14 m2/l/1 vrstva
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejSkutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Údržba povrchu ošetreného olejom TEAK-OLJE

TEAK-OLJE časom postupne zosvetlí vďaka pôsobeniu slnka a UV lúčov. Keď bude mať drevo neolejový vzhľad alebo zosvetlilo na svetlo šedú farbu, treba údržbový náter. Očistiť povrch pomocou NET-TROL®*. Nanášať TEAK-OLJE pokiaľ nie je drevo nasýtené a finálny náter nie je obnovený, obvykle postačí 1-2 vrstvy.

Obmedzenie prípravku TEAK-OLJE

Taníny a prírodné oleje v drevách ako je kerung, iroko a padouk zamedzujú penetrácii a schnutiu finálnych náterov. Tieto druhy dreva by mali byť dôkladne pripravené a ponechané zvetrávaniu 12 mesiacov pred aplikáciou TEAK-OLJE. Pre rady na prípravu dreva nás kontaktujte.

Spôsob čistenia prípravku TEAK-OLJE po jeho použití

Očistiť všetky nezaschnuté nástroje a vybavenie lakovým benzínom. Ak zaschnú, odstrániť odstraňovačom farby.POZNÁMKA: Akékoľvek handry, oceľová vlna atď. nasiaknuté OW TEAK-OLJE sa môžu samovoľne zapáliť, pokiaľ nie sú správne zlikvidované. Pred vyhodením spolu s domovým odpadom musia byť handry, oceľová vlna atď. po použití nasiaknuté vodou alebo umiestnené do uzavretej, vodou naplnenej nádoby.

Skladovanie prípravku TEAK-OLJE

 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejZvyšok TEAK-OLJE by mal byť premiestnený do menšej, utesnenej a uzavretej kovovej alebo sklenenej nádoby.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejChrániť pred mrazom a vysokými teplotami.

Pri použití prípravku TEAK-OLJE, dodržujte bezpečnostné odporúčania

 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejUchovať mimo dosahu detí.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejNevdychovať výpary.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejVyhnúť sa kontaktu s kožou a očami.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejV prípade prehltnutia, nevyvolávať zvracanie: okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať etiketu výrobku.
 • OWATROL TEAK-OLJE Teakový olejViac informácií nájdete v bezpečnostných listoch v sekcii „Na stiahnutie

OWATROL TEAK-OLJE - Teakový olejOWATROL TEAK-OLJE - Teakový olej

Typ farby olej
(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovedi)
(Nepovinné)
Odoslať dotaz
Hodnotenie 
11.08.2022

Máme záhradný nábytok z tvrdého exotického dreva, ktorý už potreboval ošetrenie. Použili sme prostriedok Owatrol Teak Olje, ktorý je penetračný a zvyšuje tak životnosť záhradného nábytku. Sme spokojní.

Hodnotenie 
04.02.2022

Vrelo odporúčam tento produkt pre exotické dreviny - ľahko sa aplikuje štetcom aj valčekom, dobre chráni a vyzerá.

Hodnotenie 
04.02.2022

Vynikajúca kvalita oleja, ktorý sa ľahko nanáša, použil som pre teakový drevený nábytok. Po nanesení oleja štetcom ho zotrite suchou handričkou. Takto ošetrený stôl je chránený pred všetkými škvrnami od potravín a proti starnutím, navyše tento olej nespôsobuje černenie dreva.

Hodnotenie 
01.02.2022

Penetračný olej, ktorý dobre chráni a vyživuje drevo a zároveň udržuje a zvýrazňuje prirodzenú krásu aj tvrdého dreva. Po natretí zanecháva nábytku pekný matný povrch. Použil som na záhradný nábytok v dvoch vrstvách, ale je vhodný aj pre interiérový.

Napíšte svoju recenziu

Napísať recenziu

OWATROL TEAK-OLJE - hlboko penetračný teakový olej

OWATROL TEAK-OLJE - hlboko penetračný teakový olej

OWATROL TEAK-OLJE® je zmes produktov OWATROL OIL a vysoko kvalitného teakového oleja pre teakové a iné exotické tvrdé drevá. OWATROL TEAK-OLJE® je hlboko penetračný, číry olej, ktorý drevo nasýti a nahradí už vyprchaný prírodný olej obsiahnutý v dreve. Netvorí film, neolupuje sa chráni a zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva.

Drevo vystavené UV lúčom nesčernie a je teda ideálne pre vonkajší záhradný nábytok. Zároveň je veľmi jednoduchý na údržbu, nevyžaduje brúsenie ani odstraňovanie. Poskytuje bohatý teplý vzhľad akémukoľvek ošetrenému drevenému povrchu.

OWATROL TEAK-OLJE® je možné aplikovať na zvislé aj vodorovné plochy (záhradný a interiérový nábytok, teakové a iné exotické drevá...). Určený na vonkajšie aj vnútorné použitie.

Výdatnosť prostriedku pri prvom nátere je 5-7 m 2 /1 liter v 2 vrstvách. Údržba povrchu 10-14 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Napísať recenziu