Olejový lak s vysokým leskom OWATROL DEKS OLJE D.2

OWATROL DEKS OLJE D.2 - olejový lak s vysokým leskom

OWATROL DEKS OLJE®D.2 je vysoko lesklý olejový lak. Vytvára pevný, pružný a trvanlivý povrch, ktorý zvyšuje prirodzenú krásu dreva. Jeho ľahká údržba spočíva v možnosti aplikovať viac vrstiev OWATROL DEKS OLJE®D2 čím sa získa aj vyšší lesk.

Na rozdiel od tradičných lakov sa OWATROL DEKS OLJE®D.2 nebude lúpať a nebudú vznikať pľuzgiere, pretože ako základ sa používa OWATROL DEKS OLJE®D.1*, ktorý preniká hlboko do dreva a voda nie je schopná sa dostať do k drevu.

OWATROL DEKS OLJE D.2® je možné aplikovať na zvislé aj vodorovné plochy (obklady, dvere, okná, stolárstvo, záhradný nábytok, všetky aplikácie nad čiarou ponoru – zábradlie, lodné mostíky, vonkajšie úpravy...). Určený na vonkajšie, vnútorné a lodné použitie.

Výdatnosť prostriedku je 15 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Viac informácií
Reduced price! OWATROL DEKS OLJE D.2 - Olejový lak s vysokým leskom
Kalkulátor spotreby
Skladom

Zľava AKCIA -10% 31,94 € Cena s DPH: 28,75 €

Olejový lak na drevoOWATROLDEKS OLJE D.2 má tieto vlastnosti

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemPružný film, ktorý nepraská, neolupuje sa a neoprýskava.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemFinálny náter s vysokým leskom.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVysoko priehľadný lak - zvýrazňuje prírodnú krásu dreva.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemDlhodobá ochrana.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemŽiadne brúsenie medzi vrstvami.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemJednoduchá údržba.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemJednoduchá oprava, žiadne odstraňovanie.

Kde a na čo použiť olejový lak DEKS OLJE D.2

Olejový lakOWATROLDEKS OLJE D.2 jeurčený pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemTvrdé a exotické drevá – dub, gaštan, jaseň, teak, ipe, mahagón, bangkirai,…
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemMäkké drevá – borovica, smrek, smrekovec, …
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemSurové alebo zvetrané drevá.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVonkajšie použitie – záhradný nábytok, okná a dverné rámy, brány, …
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVnútorné použitie – obloženie, dvere, okná, stolárstvo, …
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemLodné použitie – všetky aplikácie nad čiarou ponoru (zábradlie, lodné mostíky, vonkajšie úpravy, …).
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVodorovné a zvislé povrchy

Technické údaje prípravku DEKS OLJE D.2

Vzhľad: lesk
Typ spojiva: alkyd-uretánové živice
Typ rozpúšťadla: riedidlo
Merná hmotnosť: 0,910 ± 0.05 pri 20°C
Viskozita: polokvapalina
Forma: kvapalina
Obsah neprchavých látok: 56% ± 5
Bod vzplanutia: > 60°C
Skladovateľnosť: 2 roky v originálnom neotvorenom balení
Veľkosť balenia: 1l, 2.5l
Farba: jantárová
Doba schnutia: jedna vrstva 12-24 hodín v závislosti od teploty a vlhkosti
Doba aktivácie pred použitím: 3 dni
VOC - Obsah prchavých organických zlúčenín:

Limitná hodnota pre tento výrobok (kat.A/e) podľa EU je: 400 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 399 g/l.

BEZPEČNOSŤ:
Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakované vystavenie môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte výpary prachu. Nesmie sa dostať do očí, na koži alebo na odev. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. Prázdnu nádobu alebo nepoužitý obal zlikvidujte v zbernom dvore alebo zlikvidujte doma do kontajnera, ktorý je na to určený v súlade s miestnymi predpismi.

Pomôcky na nanášanie prípravku DEKS OLJE D.2

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemŠtetec
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemValček

Zásady správneho použitia prípravku DEKS OLJE D.2

Zakryte všetky plochy, ktoré chcete ochrániť. Olej DEKS OLJE®D.2 nanášajte pri teplotách +5°C až +35°C. Nenanášajte na priamom slnku alebo na horúce povrchy.

Príprava povrchu pred náterom dreva lakom DEKS OLJE D.2

Surové drevo

Všetko surové drevo musí byť ošetrené DEKS OLJE® D.1*.

Zvetrané drevo už ošetrené DEKS OLJE D.1*

Povrchy musia byť čisté, suché, zbavené všetkých povrchových nečistôt. Pred aplikáciou DEKS OLJE® D. 2 očistiť a obnoviť DEKS OLJE® D.1*, ktorý zosvetlil na šedý náter, pomocou NET-TROL®*.

Drevo už ošetrené DEKS OLJE D.2

Pozri. „Údržba“.

Aplikácia prípravku DEKS OLJE D.2

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemNERIEDIŤ. POUŽÍVAŤ, AKO JE.

Aplikovať 6 vrstiev DEKS OLJE® D. 2 so zachovaním doby schnutia 12 hodín medzi jednotlivými vrstvami. Všetky vrstvy musia byť aplikované do 1 mesiaca. Brúsenie medzi vrstvami nie je nutné. Pre extra vysoko lesklý finálny náter obrúsiť medzi poslednými dvoma vrstvami brúsnym papierom s veľkosťou zrna 600. Pred uvedením lode do prevádzky nechať DEKS OLJE® D. 2 aktivovať a schnúť po dobu 3 dní.

Výdatnosť prípravku DEKS OLJE D.2

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemPrvý náter: 15m2/l.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemSkutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Údržba povrchu ošetreného lakom DEKS OLJE D.2

Často omývať studenou vodou na odstránenie špiny a soli.

Miesta opotrebované na drevo už ošetrené DEKS OLJE D.1*

Obrúsiť brúsnym papierom s veľkosťou zŕn 320. Umyť opotrebované miesta pomocou NET-TROL®*. Nechať uschnúť. Natrieť pomocou DEKS OLJE®D.1*. Aplikovať požadovaný počet vrstiev DEKS OLJE®D.2 na dosiahnutie stupňa existujúceho finálneho náteru.

Drsné alebo obrúsené miesta

Navlhčiť obrúsený povrch použitím šmirgľového papiera so zrnom 320 a DEKS OLJE®D. 1 ako mazivá. Otrieť čistou suchou handrou bez žmolkov a nechať schnúť 24 hodín. Na obnovenie finálneho náteru aplikovať (min.) 2 vrstvy a viac DEKS OLJE®D. 2.

Úplne nová vrstva

Celý povrch obrúsiť za mokra použitím šmirgľového papiera so zrnom 320 a DEKS OLJE®D.1 ako mazivá. Otrieť čistou suchou handrou bez žmolkov a nechať schnúť 24 hodín. Aplikovať 1 alebo 2 vrstvy DEKS OLJE®D.2 podľa potreby.

Obmedzenie prípravku DEKS OLJE D.2

DEKS OLJE®D. 2 by mal byť aplikovaný na povrchy ošetrené DEKS OLJE®D.1* alebo s už skôr aplikovaným DEKS OLJE®D. 2.

Neaplikovať DEKS OLJE®D.2 za vlhkého počasia alebo večer kedy sa môže očakávať rosa či hmla. Týmto sa môže novo nanesený film stmaviť a spôsobiť začervenanie – vystavením slnku sa zmena farby obvykle odstráni. DEKS OLJE®D.2 je veľmi klzký, obzvlášť keď je vlhký, a preto ho neodporúčame používať na podlahy alebo na iné pochôdzne plochy.

Čistenie prípravku DEKS OLJE D.2 po jeho použití

Očistiť všetky nezaschnuté nástroje a vybavenie v lakovom benzíne. Pokiaľ zaschnú, použiť odstraňovač starých náterov. Okamžite utrieť akékoľvek kvapky či stečený olej handrou namočenou v lakovom benzíne. Suchý DEKS OLJE®D.2 môže byť odstránený pomocou DILUNETT®*. Skladovať a udržiavať vybavenie podľa pokynov výrobcu.

POZNÁMKA: Akékoľvek handry, oceľová vlna atď. nasiaknuté DEKS OLJE®D.2 sa môžu samovoľne vznietiť, pokiaľ nie sú správne zlikvidované. Pred vyhodením spolu s domovým odpadom musia byť handry, oceľová vlna atď. po použití nasiaknuté vodou alebo umiestnené do uzavretej vodou naplnenej nádoby.

Skladovanie prípravku DEKS OLJE D.2

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemZvyšok oleja DEKS OLJE®D.2 by mal byť premiestnený do menšej, utesnenej a uzavretej kovovej alebo sklenenej nádoby.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemChrániť pred mrazom a vysokými teplotami.

Pri použití prípravku DEKS OLJE D.2, dodržujte bezpečnostné odporúčania

 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemUchovať mimo dosahu detí.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemNevdychovať výpary.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemVyhnúť sa kontaktu s kožou a očami.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemV prípade prehltnutia, nevyvolávať zvracanie: okamžite vyhľadať lekársku pomoc a ukázať etiketu výrobku.
 • OWATROL DEKS OLJE D.2 Olejový lak s vysokým leskemViac informácií nájdete v bezpečnostných listoch v sekcii „Na stiahnutie

OWATROL DEKS OLJE D.2 - Olejový lak s vysokým leskemOWATROL DEKS OLJE D.2 - Olejový lak s vysokým leskem

Typ farby olej
(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovedi)
(Nepovinné)
Odoslať dotaz
Hodnotenie 
17.11.2022

Na vonkajšiu terasu som použil tento vysoko lesklý olejový lak, ktorý zvýraznil kresbu dreva. Olej som použil viackrát, terasa má vysoký lesk a vyzerá nádherne. Môžem len odporučiť.

Hodnotenie 
16.06.2022

Vlastním malú drevenú loď, ktorá potrebuje pravidelnú údržbu a ošetrenie. Po ošetrení povrchu celej lode konzervačným olejom Deks Olje D.1 som použil nad čiarou ponoru a paluby finálny olejový lak Deks Olje D.2, ktorého prednosti je, že nepraská a zdôrazní krásu dreva. Pre moju loď nepoznám nič lepšie. Odporúča osobnú skúsenosť.

Hodnotenie 
31.01.2022

Náter DEKS OLJE®D.2 vytvára pružný film, ktorý vďaka spodnému olejovému penetračnému náteru DEKS OLJE®D.1, ktorý dobre vsiakne potom už nepraská, neolupuje sa a neoprýskava a to ani po opakovaných aplikáciách. Používam opakovane pre lodné aplikácie nad čiarou ponoru. Výsledkom je dlhá ochrana drevených lodných častí s oslnivým leskom. Cena vzhľadom k kvalite je adekvátna, OWATROL DEKS OLJE D1, D2 odporúčam.

Napíšte svoju recenziu

Napísať recenziu

OWATROL DEKS OLJE D.2 - olejový lak s vysokým leskom

OWATROL DEKS OLJE D.2 - olejový lak s vysokým leskom

OWATROL DEKS OLJE®D.2 je vysoko lesklý olejový lak. Vytvára pevný, pružný a trvanlivý povrch, ktorý zvyšuje prirodzenú krásu dreva. Jeho ľahká údržba spočíva v možnosti aplikovať viac vrstiev OWATROL DEKS OLJE®D2 čím sa získa aj vyšší lesk.

Na rozdiel od tradičných lakov sa OWATROL DEKS OLJE®D.2 nebude lúpať a nebudú vznikať pľuzgiere, pretože ako základ sa používa OWATROL DEKS OLJE®D.1*, ktorý preniká hlboko do dreva a voda nie je schopná sa dostať do k drevu.

OWATROL DEKS OLJE D.2® je možné aplikovať na zvislé aj vodorovné plochy (obklady, dvere, okná, stolárstvo, záhradný nábytok, všetky aplikácie nad čiarou ponoru – zábradlie, lodné mostíky, vonkajšie úpravy...). Určený na vonkajšie, vnútorné a lodné použitie.

Výdatnosť prostriedku je 15 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Napísať recenziu