Odstraňovač starých náterov, farieb a lakov OWATROL DILUNETT

OWATROL DILUNETT - bezrozpúšťadlový odstraňovač náterov

OWATROL DILUNETT® je silný, vodou umývateľný odstraňovač farieb bez obsahu riedidla, ktorý odstráni akúkoľvek olejovú farbu, farbu na alkydovej báze, lak aj moridlo na drevo.

Nevyžaduje dohľad či okamžité odstránenie zmäkčeného náteru. OWATROL DILUNETT® odstraňuje až 8 vrstiev finálneho náteru pri jednej aplikácii. Vhodný prakticky na akýkoľvek povrch vrátane dreva, kovu, kameňa, betónu, plastu a GRP (sklolaminátu).

Odstraňovač OWATROL DILUNETT® je ideálny pre vodorovné aj zvislé plochy, komplikované plochy a zložité drevené prvky, z ktorých treba odstrániť pôvodné nátery. OWATROL DILUNETT® sa ľahko nanáša a rozpúšťa farby aj v najmenších vybraniach a najjemnejších detailoch.

Po použití prostriedku OWATROL DILUNETT® na drevo je potrebné povrch neutralizovať produktom OWATROL NET-TROL®.

Výdatnosť prostriedku je 4 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Viac informácií
Reduced price! OWATROL DILUNETT - Bezrozpúšťadlový odstraňovač náterov
Kalkulátor spotreby
Skladom

Zľava AKCIA -8% 25,17 € Cena s DPH: 23,16 €

Bezrozpúšťadlový odstraňovač náterov DILUNETT má tieto vlastnosti

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNeobsahuje riedidlá a teda žiadne toxické výpary.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůJednoducho z povrchu odstrániteľný vodou.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůDILUNETT® je bezpečný na použitie na všetky povrchy okrem hliníka.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNepoškodzuje plast. Bezpečný pre povrchovú živicu.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůJedinou aplikáciou odstraňuje až 8 vrstiev.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNevyparuje ich sa a preto dokáže pôsobiť dlhú dobu bez nutnosti dohľadu.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůJednoducho sa nanáša.

Kde a na čo použiť odstraňovač náterov DILUNETT

Odstraňovač náterovOWATROLDILUNETT jeurčený na vonkajšie použitie.

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůOdstraňuje laky, moridlá, farby...
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůMožno nanášať na kov, drevo, plast, povrchovú živicu, kameň, betón...
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVýborné vlastnosti na vodorovných aj zvislých povrchoch.

** Pozri „Obmedzenia"

Technické údaje prípravku DILUNETT

Viskozita: Tekutina na gélovej báze.
Merná hmotnosť (pri 20°C): 1,10 ± 0,05.
Skupenstvo: Viskózna kvapalina.
Horľavosť: Nehorľavý.
Skladovateľnosť: 18 mesiacov v originálnej neotvorenej nádobe.
Veľkosť nádoby: 1l, 2.5l
Vzhľad a zápach: Krémový, zápach hydroxidu sodného.
VOC – obsah prchavých organických zlúčenín: Mimo rozsah pôsobnosti.
BEZPEČNOSŤ:
NEBEZPEČENSTVO: GHS05
HYDROXID SODNÝ
Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PRI STYKU S KOŽOU (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vypláchnite vodou. Pokiaľ nosíte kontaktné šošovky, tak ich vyberte a pokračujte ďalej vo vyplachovaní. Prázdnu nádobu alebo nepoužitý obal zlikvidujte v zbernom dvore alebo zlikvidujte doma do kontajnera ktorý je na to určený v súlade s miestnymi predpismi.

Priemerné doby pôsobenia prípravku DILUNETT 1 vrstva 2 vrstvy 3 vrstvy
Alkydové/olejové farby, moridlá a laky 5-15 min. 10-30 min. 15-40 min.
Alkydové farby, moridlá a laky Na určenie doby pôsobenia otestovať na malej ploche

Poznámka:Vyššie sú spomenuté iba priemerné doby pôsobenia. Na určenie aktuálneho kontaktného času potrebného na odstránenie požadovaného počtu vrstiev by mal byť vykonaný test.

Pomôcky na nanášanie prípravku DILUNETT

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůKefa so syntetickými (nylonovými) vláknami.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůŠkrabka alebo špachtľa.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůTlakový čistič

Zásady správneho použitia prípravku DILUNETT

Vždy vykonať predbežný test na určenie kontaktnej doby potrebnej na odstránenie pôvodných náterov. Používať chemicky odolné rukavice, ochranné okuliare a odev. Pre lepšie výsledky na dreve nenechávať odstraňovač DILUNETT® pôsobiť dlhšie ako je potrebné na rozpustenie farby.

Tvrdé drevá, najmä tie bohaté na vlákniny (teak, dub, sapele, gaštan...) môžu pri dlhšom kontakte s odstraňovačom DILUNETT® stmavnúť. Tam, kde odstraňovač DILUNETT® drevo stmavil, vykonať neutralizáciu prípravkom NET-TROL®* skôr ako povrch zaschne a drevo opäť zosvetlí a vráti sa drevu jeho prirodzený vzhľad a farba.

Zakryte všetko, čo nemá byť odstraňovačom DILUNETT® zasiahnuté, vrátane rastlín a kríkov.

Nanášajtepri teplotách +5°C až +35°C. Nenanášať na priamom slnku a na horúce povrchy.

Odstraňovač DILUNETT® nenechajte na povrchu zaschnúť a pokiaľ zaschne, navlhčite celý povrch vodou z rozprašovača.

Kontaktujte nás pre ďalšie informácie pred použitím odstraňovač DILUNETT® na dubové a gaštanové drevo.

Príprava povrchu pred použitím prípravku DILUNETT

Odstrániť voľnú a odlupujúcu sa farbu. Vykefovať akékoľvek fyzické povrchové znečistenie, napr. mach, špinu všeobecne, atď.

Aplikácia prípravku DILUNETT

Aplikovať silnú vrstvu odstraňovača DILUNETT® na celý povrch, ktorý má byť odstránený a nechajte výrobok pôsobiť. Pri drevách bohatých na vlákniny a pri veľkých plochách pracujte po častiach, aby sa predišlo nadmernému stmavnutiu dreva.

Odstráňte DILUNETT1® a rozpustenú farbu pomocou tuhej nylonovej kefy alebo škrabky a splachovaním vodou, prípadne použite tlakový čistič (max.60 baru/870 psi). Pozn.: Použitie teplej vody uľahčuje prácu.

Po odstránení pôvodného náteru dôkladne povrch opláchnite čistou vodou. Po odstránení a očistení vodou musia byť všetky pórovité povrchy ošetrené čističom NET-TROL®, pokiaľ sú povrchy ešte mokré, aby došlo k ich neutralizácii.

Kontaktujte nás pre ďalšie informácie pred použitím odstraňovača DILUNETT® na dubové alebo gaštanové drevo.

Výdatnosť prípravku DILUNETT

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVýdatnosť: 4m2/l.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůSkutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Obmedzenie prípravku DILUNETT

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůDILUNETT® neodstráni dvojzložkové, polyuretánové a spekané farby a laky.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNepoužívať na „slabé drevá“ ako je dyha a pod.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNepoužívať na hliník môže ho poškodiť

Čistenie odstraňovača náterov DILUNETT z povrchu

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůČistenie vykonávať vodou.

Skladovanie prípravku DILUNETT

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNespotrebovaný obsah skladovať v utesnenej plastovej alebo sklenenej nádobe.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNeskladovať v kovových nádobách.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůChrániť pred mrazom a vysokými teplotami.

Pri použití prípravku DILUNETT, dodržujte bezpečnostné odporúčania

 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůUchovať mimo dosahu detí.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůNevdychovať výpary.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůVyhnúť sa kontaktu s kožou a očami. V prípade zasiahnutia kože ihneď umyť vodou a mydlom.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůV prípade prehltnutia, nevyvolávať zvracanie: vyhľadať lekársku pomoc a ukázať etiketu výrobku.
 • OWATROL DILUNETT - Bezrozpouštědlový odstraňovač nátěrůViac informácií nájdete v bezpečnostnom liste v sekcii „Na stiahnutie

dilunett-odstranovac-nateru-na-drevo-kov-plast-owatrolostranovac-nateru-na-drevo-kov-plast-owatrol-dilunett

(Nepovinné)
*(Povinné pre zaslanie odpovedi)
(Nepovinné)
Odoslať dotaz
Hodnotenie 
02.02.2022

Fakt, že OWATROL DILUNETT je bezpečný pre povrchovú živicu a je schopný odstrániť 8 vrstiev naraz ma viedol k rozhodnutiu ho použiť na rekonštrukciu dlho neudržiavaného záhradného dreveného domčeka - altánku. Dodanie bolo rýchle, aplikáciu som naštudoval a pozrel vo videách na eshope, nachystal som kefu ryžiak, vypožičal si od kamaráta tlakovú umývačku a potom sa s ním pustil do práce, ktorá nám pomerne veľmi dobre a rýchlo išla. Aj z členitých častí a stolárskych ozdôb sa nám podarilo odstrániť cca 6 vrstiev farieb. Bez tlakovej umývačky by výsledok nedopadol tak dobre. Ďalej som pokračoval odporúčaným NET-TROL® a ako penetráciu aj vrchný náter použil AQUADECKS®.
Kamarát bol tak nadšený, že po mesiaci sme to isté robili aj u neho doma s terasou a tiež všetko dopadlo perfektne.

Hodnotenie 
02.02.2022

Potom, čo som natrel skoro pol plotu farbou, pri ktorej som si uvedomil, že ju nenávidím (!!), som jej chcel dostať preč. Zavolala som výrobcovi farby a ten mi odporučil vyskúšať Owatrol.
Skrátka a dobre, plot teraz vyzerá ako nový. Nielenže Dilunett tú príšernú farbu odstránil, ale Net-trol plot vyčistil tak, že vyzerá ako nový. Nakoniec som plot natrel AQUADECKS, odtieň starošedá - perfektne sa hodí aj k našej novostavbe celkovému štýlu.
Ďakujem za profesionálnu pomoc s výberom, všetko fungovalo na jedničku.

Hodnotenie 
02.02.2022

- S Dilunettom som nemal jediný problém.
- Vždy fungoval, ako mal, a ušetril mi veľa času a úsilia.
- Je to skvelý produkt.

Hodnotenie 
04.04.2018

Hľadal som na renováciu garážových brán spoľahlivý a ekologický odstraňovač olejových náterov. Kúpil som si tento odstraňovač Dilunett. Keď všetko zhodnotím, práca s odstraňovačom išla na výbornú, nestekal a odstránil mi z povrchu dva staré nátery. Po použití ďalších prostriedkov Owatrol vyzerajú vráta opäť ako nové.

Hodnotenie 
30.03.2016

Produkt predčil očakávania a značne ušetril prácu pri odstraňovaní laku z veľkého a zložito vyrezávaného dreveného panelu. Ani sme nedúfali, ale naozaj to fungovalo. Účinný aj na komplikovanom povrchu.

Napíšte svoju recenziu

Napísať recenziu

OWATROL DILUNETT - bezrozpúšťadlový odstraňovač náterov

OWATROL DILUNETT - bezrozpúšťadlový odstraňovač náterov

OWATROL DILUNETT® je silný, vodou umývateľný odstraňovač farieb bez obsahu riedidla, ktorý odstráni akúkoľvek olejovú farbu, farbu na alkydovej báze, lak aj moridlo na drevo.

Nevyžaduje dohľad či okamžité odstránenie zmäkčeného náteru. OWATROL DILUNETT® odstraňuje až 8 vrstiev finálneho náteru pri jednej aplikácii. Vhodný prakticky na akýkoľvek povrch vrátane dreva, kovu, kameňa, betónu, plastu a GRP (sklolaminátu).

Odstraňovač OWATROL DILUNETT® je ideálny pre vodorovné aj zvislé plochy, komplikované plochy a zložité drevené prvky, z ktorých treba odstrániť pôvodné nátery. OWATROL DILUNETT® sa ľahko nanáša a rozpúšťa farby aj v najmenších vybraniach a najjemnejších detailoch.

Po použití prostriedku OWATROL DILUNETT® na drevo je potrebné povrch neutralizovať produktom OWATROL NET-TROL®.

Výdatnosť prostriedku je 4 m 2 /1 liter. Skutočná výdatnosť sa bude líšiť v závislosti od metódy nanášania, typu, štruktúry a pórovitosti povrchu.

Napísať recenziu